Allmän information – Anmälan till kurser & masterprogram


Din anmälan till kurser och masterprogram inför höstterminen


Beroende på vilket år du läser gör du din anmälan till kurs på olika sätt inför höstterminen

  • Du som under vårterminen läser i årskurs 1 eller 2 ska göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 16 maj.
    Anmälan till kurs görs på www.antagning.se

  • Du som under vårterminen läser årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1 - 16 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 16 maj.
    Du anmäler dig enbart till dina valfria kurser i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti. Valperioden är 10-21 augusti 2022. De obligatoriska kurserna kommer automatiskt in i samband med antagning till Masterprogram. OBS! De valfria kurser du själv kan söka via Ladok är sådana som är direkt knutna till ditt Masterprogram. Övrigt valfria kurser måste hanteras manuellt via Studievägledningen.

  • Du som under vårterminen läser i årskurs 1 på ett masterprogram ska göra Din anmälan till kurser under tiden 1 - 16 maj. Anmälan till kurs görs på www.antagning.se

Detta ska du göra

1. Anmälningskoder för obligatoriska kurser
- Vilka obligatoriska kurser du ska läsa och vilka eventuellt villkorligt valfria kurser du kan välja mellan hittar du under sidan "Kurser inom program" på Studentwebben. http://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program
- Kom ihåg att kolla att du valt rätt läsår.
- I läsårsplanen ser du vilka kurser du ska läsa och vilka anmälningskoder kurserna har. Skriv ner dem, det är anmälningskoderna du ska fylla i på www.antagning.se
 
2. Anmälningskoder för valfria kurser
- Välj Kurs- och programkatalog http://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program
- Välj "sök kurs" eller "Kurser per skola".
- Anmälningskoden finns på varje kurs under "kurstillfälle"

3. Anmälan till kurser
- På www.antagning.se loggar du in på ditt kth.se konto via universitet/högskola
- Välj fliken "utbildningskatalogen" och begränsa till "KTH" samt rätt termin i de grå fälten.
- Fyll i rätt anmälningskoder (5 siffror)
- Slutför anmälan
- Bekräftelse skickas till dig via e-mail. Kontrollera att allt stämmer!

Har du tekniska problem med anmälan till kurs vänder du dig till antagningsgruppen på KTH via e-mail; info@kth.se

Viktigt att veta om anmälan

  • Välj obligatoriska kurser först. Därefter eventuellt villkorligt valfria kurser och sist valfria kurser.
  • Du kan max anmäla dig till 35 hp/termin. Har du sökt kurser utöver detta, stryks den/de kurser som du har prioriterat sist. Behöver du söka en kurs som du vet är platsbegränsad så lägg den först i din prioritering. 

Det är inte möjligt att söka examensarbete på avancerad nivå, 30 hp, via www.antagning.se.  Kontakt ska upprättas med den institution där du avser att skriva ditt examensarbete. 

Vill du läsa en språkkurs som inte är på nybörjarnivå måste du göra ett språktest, för att du ska hamna i rätt grupp, innan du anmäler dig till kursen. Se enheten för språk och kommunikation.

Det är möjligt att ångra/ändra din ansökan under hela anmälningsperioden. Logga in på antagning.se och gör din ändring.

Support:

Är något oklart och vid frågor; kontakta Din studievägledare. 

Har du frågor om antagning.se eller hur du hittar kurser på kth.se kan du även vända dig till central support på info@kth.se

Individuell studieplan

Du som inte uppfyller uppflyttningskraven inför nästa läsår behöver kontakta din studievägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Vissa program har programspecifika uppflyttningskrav som du hittare i utbildningsplanen för det program och kull du tillhör. Utbildningsplanen finns i KTH:s Kurs- och programkatalog för respektive program.

Feedback News