Anmälan till master inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Du som går i årskurs 3 (kull HT2017) läsåret 2019/2020 ska mellan den 1 - 18 maj 2020 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2020/2021.

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Masterprogramkatalog

Här hittar du masterprogramkatalogen för läsåret 2019/2020: 
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2019/2020)

Följande masterprogram/spår leder till civilingenjörsexamen i Maskinteknik 300 hp:

TAEEM  Flyg och rymdteknik
TFORM Fordonsteknik
FORA    Spår, vägfordon
FORB   Spår, spårfordon
TIPUM Industriell produktutveckling
IUPA   Spår, förbränningsmotorteknik
IPUB  Spår, maskinkonstruktion
IPUC   Spår, mekatronik
TINEM Industriell ekonomi
TIPDM  Integrerad produktdesign
IPDE   Spår, innovationsledning och produktutveckling
TMRSM Marina system
MRSA Spår, lättviktskonstruktioner
MRSD Spår, management
MRSB Spår, strömningsmekanik
TTMAM Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
TNEEM Kärnenergiteknik
TPRMM Industriell produktion
TSUEM Hållbar energiteknik
TSUTM Teknik och hållbar utveckling
TTEMM Teknisk mekanik
TEMA Spår, fluidmekanik
TEMB Spår, hållfasthetsteknik
TEMC Spår, ljud och vibrationer
TAETM  Aeroelasticitet i turbomaskiner

Masterprogram med annat ansökningsdatum och ansökningsförfarande:

Feedback News