Anmälan till master inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 2 och 3 på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik 300 hp på KTH läsåret 2018/2019. 

Du som går i årskurs 3 ska mellan den 1 - 15 maj 2019 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2019/2020.

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Masterprogramkatalog

Här hittar du masterprogramkatalogen för läsåret 2019/2020: 
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2019/2020)

Masterprogramkatalog för tidigare läsår:

Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2018/2019)
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2017/2018)

Information om masterprogram och mastermässa för årskurs 2
Mer information om masterprogrammen får du den 27 mars kl 13 -14 i sal D1.
Efter informationen har vi en mastermässa med representanter från respektive masterprogram
kl 14 - 16 på "Plattan" i Sing Sing, Lindstedtsvägen 30.

Öppet hus på institutionerna
Den 9, 10 och 11 april kl 15 - 18 kommer institutionerna att anordna öppet hus då du är välkommen att få ytterligare information om de masterprogram som är möjliga att välja.

Schema för institutionernas öppna hus hittar du här.
Schema Öppet hus på institutionerna 2019

Anmälan till masterprogram för årskurs 3 - inför hösten 2019 - ska göras på  www.antagning.se

Klicka på masterprogrammet/spåret som du ska anmäla dig till så länkas du direkt till alternativet på www.antagning.se. Du måste sedan logga in via Universitet/högskola med ditt kth.se-konto! När du är klar med din anmälan kommer en bekräftelse till den e-postadress du har angivit på www.antagning.se.

Du som våren 2019 följer årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram och ska välja masterprogram 1 - 15 maj, ska inte göra Din anmälan till kurser under perioden 1 - 15 maj 2019.

Du anmäler dig till dina kurser i Ladok, när du blivit antagen till ditt masterprogram i augusti.

Anmälan till kurserna du ska läsa på ditt masterprogram HT2019 anmäler du dig till under perioden 10-26 augusti 2019

Vidare instruktioner om anmälan till kurser hittar du här

Följande masterprogram/spår leder till civilingenjörsexamen i Maskinteknik 300 hp:

TAEEM             Flyg och rymdteknik

TFORM             Fordonsteknik

FORA                Spår, vägfordon
FORB                Spår, spårfordon

TIPUM               Industriell produktutveckling

IUPA                  Spår, förbränningsmotorteknik
IPUB                  Spår, maskinkonstruktion
IPUC                  Spår, mekatronik

TINEM               Industriell ekonomi

TIPDM               Integrerad produktdesign

IPDE                  Spår, innovationsledning och produktutveckling

TMRSM            Marina system

MRSA               Spår, lättviktskonstruktioner
MRSD               Spår, management
MRSB               Spår, strömningsmekanik

TTMAM           Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

TNEEM            Kärnenergiteknik

TPRMM            Industriell produktion

TSUEM             Hållbar energiteknik

TSUTM             Teknik och hållbar utveckling

TTEMM             Teknisk mekanik

TEMA                 Spår, fluidmekanik
TEMB                 Spår, hållfasthetsteknik
TEMC                 Spår, ljud och vibrationer

TAETM               Aeroelasticitet i turbomaskiner

Masterprogram med annat ansökningsdatum och ansökningsförfarande:

TMESM              Miljövänliga energisystem
                          

Feedback News