Anmälan till master inom civilingenjörsprogrammet Materialdesign

Du som går i årskurs 3 (kull HT2017) läsåret 2019/2020 ska mellan den 1 - 18 maj 2020 anmäla dig till ett av nedan listade masterprogram på www.antagning.se för fortsatta studier 2020/2021.

För att bli antagen ska du uppfylla följande krav:

  • Minst 150 hp från kurser inom programmet varav minst 110 hp från årskurs 1-2
  • Slutfört kandidatexamensarbete (KEX) 15 hp
  • Behörighetsgivande kurser ska vara slutförda

Masterprogramkatalog

Här hittar du masterprogramkatalogen för läsåret 2019/2020:
Masterprogramkatalog - Inför val av masterprogram (läsåret 2019/2020)

Följande masterprogram/spår leder till civilingenjörsexamen i Maskinteknik 300 hp:

Masterprogram med annat ansökningsdatum och ansökningsförfarande:

Feedback News