Kärnenergiteknik – TNEEM

Nuclear Energy Engineering

Kärnenergiteknik handlar om hur vi kan använda den energi som frigörs i kärnreaktioner. Det omfattar utveckling, design, konstruktion och drift av kärnreaktorer på land och till havs, kärnbränslecykeln, slutförvaring av radioaktivt avfall och användning av radioisotoper. Nuförtiden är kärnteknik ett dynamiskt och expanderande område. Dagens kärntekniska ingenjörer arbetar med en mängd olika nukleära tillämpningar som förbättrar människors hälsa och välfärd.

Utbildningsbeskrivning

Kärnenergiteknik är ett masterprogram för dig som vill vara med och utveckla framtidens funktionella, kostnadseffektiva och hållbara elproduktion på en internationell marknad, samt hantera kärnavfallsproblemet på ett ansvarsfullt sätt. Du läser dels gemensamma obligatoriska kurser men även kurser som ger dig särskild kompetens inom reaktorfysik, kärnbränslecykeln, transmutation, reaktorteknologi, kärnkraftssäkerhet, kärnavfallhantering och kärntekniskt ledarskap. Är du intresserad av forskning och utveckling har du ett flertal möjligheter att välja kurser som förbereder dig för arbete inom miljöer där man utvecklar nya reaktorer, kärntekniska material eller metoder för säkerhetsanalys. Är du mer intresserad av en karriär inom industrin väljer du kurser som lämpar sig för att arbeta inom den kommersiella sektorn.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Europeisk masterutbildning i kärnenergiteknik

KTH medverkar i en europeisk masterutbildning i kärnenergiteknik - EMINE. Genom att kombinera utbildningen på KTH med ett andra år på ett av de främsta universiteten i Frankrike eller Spanien kan du få en dubbelexamen. Det kan du även få genom samarbete med Tsinghua University i Beijing.

Arbetsmarknad

Med tanke på allt mer akuta miljöfrågor relaterade till elproduktion med fossila bränslen, är det tydligt att kärnteknik kommer att vara av avgörande betydelse för framtidens hållbara energisystem. Du kommer erhålla funktionell tvärvetenskaplig kunskap och kommer att vara väl förberedd för framtida verksamheter inom avancerad kärnenergiteknik och kärnteknisk vetenskap.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Kärnenergiteknik Avrådes Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

Särskild behörighet

SH1012 Modern fysik 8 hp
MH 1026 Materialfysik 6 hp
SG 1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6 hp

Kontaktperson

Jan Dufek
Tel: 073 765 24 92
E-post: jandufek@kth.se

Feedback News