Changes between two versions

Changes in "Kärnenergiteknik – TNEEM" between 2020-02-18 09:38 by Alexandra Von Kern and 2020-03-10 15:17 by Alexandra Von Kern.

Show < previous | next > change.

Kärnenergiteknik – TNEEM

Nuclear Energy Engineering Kärnenergiteknik handlar om hur vi kan använda den energi som frigörs i kärnreaktioner. Det omfattar utveckling, design, konstruktion och drift av kärnreaktorer på land och till havs, kärnbränslecykeln, slutförvaring av radioaktivt avfall och användning av radioisotoper. Nuförtiden är kärnteknik ett dynamiskt och expanderande område. Dagens kärntekniska ingenjörer arbetar med en mängd olika nukleära tillämpningar som förbättrar människors hälsa och välfärd.

Utbildningsbeskrivning Kärnenergiteknik är ett masterprogram för dig som vill vara med och utveckla framtidens funktionella, kostnadseffektiva och hållbara elproduktion på en internationell marknad, samt hantera kärnavfallsproblemet på ett ansvarsfullt sätt. Du läser dels gemensamma obligatoriska kurser men även kurser som ger dig särskild kompetens inom reaktorfysik, kärnbränslecykeln, transmutation, reaktorteknologi, kärnkraftssäkerhet, kärnavfallhantering och kärntekniskt ledarskap. Är du intresserad av forskning och utveckling har du ett flertal möjligheter att välja kurser som förbereder dig för arbete inom miljöer där man utvecklar nya reaktorer, kärntekniska material eller metoder för säkerhetsanalys. Är du mer intresserad av en karriär inom industrin väljer du kurser som lämpar sig för att arbeta inom den kommersiella sektorn.

Europeisk masterutbildning i kärnenergiteknik KTH medverkar i en europeisk masterutbildning i kärnenergiteknik - EMINE. Genom att kombinera utbildningen på KTH med ett andra år på ett av de främsta universiteten i Frankrike eller Spanien kan du få en dubbelexamen. Det kan du även få genom samarbete med Tsinghua University i Beijing.

Arbetsmarknad Med tanke på allt mer akuta miljöfrågor relaterade till elproduktion med fossila bränslen, är det tydligt att kärnteknik kommer att vara av avgörande betydelse för framtidens hållbara energisystem. Du kommer erhålla funktionell tvärvetenskaplig kunskap och kommer att vara väl förberedd för framtida verksamheter inom avancerad kärnenergiteknik och kärnteknisk vetenskap.

Utlandsstudier Rekommendation för utbytesstudier Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT Kärnenergiteknik Avrådes Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas Ansökan Ansök på antagning.se

Särskild behörighet SH1012 Modern fysik 8 hp MH 1026 Materialfysik 6 hp SG 1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6 hp Det finns inga behörighetsgivande kurser inför Master.

Reservation för eventuella ändringar. Informationen kan ändras under pågående läsår. Aktuell information finns i Kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson Jan DufekTel: 073 765 24 92E-post: jandufek@kth.se

Feedback News