Kontakt

Utbildningskansli ITM

På utbildningskansliet får du hjälp av studievägledare, internationell koordinator eller utbildningshandläggare. Du som är student får hjälp med frågor som rör dina studier. Exempelvis studieplanering, tillgodoräknande, utbytesstudier, val av kurser och masterprogram. 

Utbildningskansliet hittar du på adress Lindstedtsvägen 30, plan 2 i byggnaden som brukar kallas för SingSing. 

Välkommen att höra av dig till oss!

Drop-in-tider hos studievägledare & internationalla koordinatorer

Tisdag kl 9.00-11.30
Torsdag kl. 9.00-11.30

Utbildningskansliet

Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och e-postadress

Studievägledare

Marzenna Juszkiewicz
08 790 90 19
svl-cdepr@itm.kth.se

Internationell koordinator

Paiman Parosh
paiman@kth.se

Utbildningshandläggare

Karina Nielsen
karina.nielsen@itm.kth.se

Programansvarig

Mikael Ersson
bergsman@kth.se

Studentexpeditioner

På en studentexpedition (även kallad kursexpedition) kan du t.ex. omregistrera dig på en kurs, hämta ut tentor eller köpa kurskompendier. Vilken expedition du ska vända dig till beror på vilken skola/avdelning som håller i kursen. Har du frågor kring kursval eller studierna på ditt program ska du istället vända dig till ditt utbildningskansli eller programstudievägledare.

ITM-skolans studentexpeditioner

ITM-skolans studentexpeditioner hanterar alla kurser som börjar på M. För kontaktuppgifter till andra kurs- och studentexpeditioner vid KTH, se:

Alla skolors studentexpeditioner

Feedback News