Makromolekylära material – TMMMM

Macromolecular Materials

Kan du tänka dig en dag utan papper och plast? Makromolekylära material har en viktig del i det framtida hållbara samhället. De är nödvändiga för modern hälsovård, energi-snåla fordon, elektroniska produkter, förvaring av mat och vatten och oändliga många andra produkter och områden.

Ämnesbeskrivning

Masterprogrammet Makromolekylära material är en utbildning för dig som vill utveckla avancerade och miljövänliga material för framtida sjukvård, energiproduktion, förpackningsindustrin, ytbeläggningar och många andra applikationer.

Utbildningsbeskrivning

Programmet ger dig verktygen att designa, syntetisera, karakterisera och bearbeta makromolekylära material. Materialgruppen innehåller plast, kompositer, papper, trä och andra biologiska material. Du kan välja kurser för att få en bred materialkompetens eller så kan du specialisera dig i t.ex. biobaserade polymerer eller fiberbaserade material. Utbildningen ger dig bladn annat kunskap om bland annat sambandet mellan kemisk och fysikalisk struktur, materialens egenskaper, val av råvaror och materialkombinationer, modifiering och tillverkningsmetoder. Du får en gedigen bas i kemin och fysiken bakom de organiska materialen samtidigt som kopplingen till tillämpningar betonas. Utbildningen är nära kopplad både till relevant industri och den omfattande forskningsverksamheten som Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi driver, där gröna material, nanomaterial, biomedicinska material och material för energi är några av fokusområdena.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för de som läst programmet är bred och representeras av för Sverige viktiga industrier såsom pappers-, skogs-, plast-, läkemedels-, medicinteknisk och förpackningsindustrin, inom såväl process- som laborativ verksamhet.

Utlandsstudier

Goda möjligheter till utbytesstudier eller examensarbeten utomlands finns.

Särskild behörighet

KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6 hp

Kontaktperson

Karin Odelius
Tel: 08-790 80 76
E-post: hoem@kth.se

Feedback News