Marina system – TMRSM

Naval Architecture

Masterprogrammet Marina system är intressant för dig som vill utveckla ditt systemtänkande, din kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i omfattande utvecklingsprojekt och naturligtvis för dig som är intresserad av hav, båtar, fartyg och andra tekniska system till havs. Inom programmet kan du välja mellan spåren Lättkonstruktioner, Strömningsmekanik eller Management.

Ämnesbeskrivning

Med begreppet marina system menas tekniska system med marina funktioner, det vill säga olika sorters fartyg, båtar och olika installationer till havs samt miljö- och kostnadseffektiviteten av deras drift för att göra dem mer hållbara. För tävlings- och fritidsbåtar handlar utmaningarna istället om att utveckla snabbare, snyggare, och mer funktionella fartyg. Andra utmaningar inom teknikområdet handlar om utveckling av tekniker för utforskning av havsmiljön och för utvinning av olja, gas, och energi i vågor och strömmar till havs. Syftet med masterprogrammet Marina system är att utbilda moderna kreativa ingenjörer som är kapabla att möta alla dessa utmaningar och liknande systemtekniska utmaningar även inom andra teknikområden och närliggande branscher.

Utbildningsbeskrivning

Redan i åk 3 har du möjlighet att prova på och börja utveckla dina kunskaper inom ämnesområdet genom att göra ett kandidatexamensarbete inom Marina system. Studenter som planerar att göra det rekommenderas att läsa den valfria kursen SD2725 Introduktion till marinteknik 6 hp i period 1 åk 3. På masterprogrammet Marina system får du en solid grund i marinteknisk teori och metodik för att formulera, modellera och lösa problemställningar kring fartygs framdrivning, stabilitet, manövrering och skrovdimensionering. Du får även kunskap om och träning i designprocesser, erfarenhet av experimentell analys och projektarbete, och branschinsikt genom gästföreläsningar och studiebesök.

Dessutom finns utrymme för ett antal valfria kurser där du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter dina intressen och karriärplaner. Parallellt med kärnkurserna Fartygsdesign, Marina strukturer och Marin hydromekanik läser du ett av tre spår:

  • Lättkonstruktioner – där du fördjupar dina kunskaper inom strukturmekanik med särskilt fokus på moderna kompositmaterial.
  • Strömningsmekanik – där du utvecklar dina kunskaper i strömningsmekanisk teori och strömningsmekanisk modellering.
  • Management – där du kompletterar dina tekniska kunskaper med några kurser om projektledning och
    miljömanagement.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Den multidisciplinära karaktären på ämnet marina system, och utformningen av masterprogrammet, gör utbildningen relevant för arbete inom den maritima branschen såväl som inom andra branscher. Ingenjörer som läst Marina system arbetar till exempel som beräkningsingenjörer, projektledare, systemutvecklare, fartygsdesigners, administratörer, konsulter och forskare.

Inom den svenska maritima sektorn hittar du ingenjörer som läst Marina system till exempel på rederier som Wallenius och Stena som projekterar och driver avancerade lastfartyg; på varv som Saab, Kockums och Docksta som konstruerar och tillverkar avancerade specialfartyg; på marintekniska konsultföretag som SSPA och Saltech som bland annat stödjer rederierna och varven med fartygskonstruktion och teknisk expertis; på Kongsberg och Caterpillar som utvecklar och tillverkar framdrivningssystem; på Hexicon, Bassoe och Reinertsen som arbetar med havsbaserad energi; vid statliga myndigheter som Transportstyrelsen och Försvarets materielverk; och vid forskningsinstitutioner som KTH och SSPA. Betydande internationella arbetsmarknader finns till exempel i Norge och i de stora skeppsbyggande länderna i Asien. Utanför sjöfartssektorn hittar du ingenjörer som läst Marina system på företag som Scania, Vattenfall, ÅF och ABB.

Utlandsstudier

Det finns stora möjligheter att ta en utbytestermin. Lämpligast är under termin 3 (hösten år 2) men det kan även fungera någon av de andra terminerna.

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Marina system Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas

OBS! Studenter på civilingenjörsprogrammet Materialdesign (CMATD) kan endast läsa spåret Lättkonstruktioner.

Särskild behörighet

SG1217 Strömningsmekanik 6 hp
SG1140 Mekanik II 6 hp
SF1921 Sannolikhetslära och statistik 6 hp

Kontaktpersoner

Zuheir Barsoum
Tel: 070-230 43 42
E-post: zuheir@kth.se

Hans Liwång

Tel: 073-622 19 74

E-post: liwang@kth.se

Feedback News