Nanoteknik – TNTEM

Nanotechnology

Nanoteknik är ett framväxande teknikområde som handlar om material och komponentstrukturer med kritiska dimensioner i nanometer-området. Master-programmet i Nanoteknik syftar till att utgående från en bred bas i grundläggande materialvetenskap och fasta tillståndets fysik bygga upp en förståelse av mikrostrukturens betydelse för material-, komponent- och systemegenskaper, samt omvänt hur dessa egenskaper kan påverkas genom en manipulering av mikro-strukturen på atomär eller molekylär skala. Det syftar vidare mot en god kännedom om olika nanokomponenter samt deras tillämpningar och tillverkningsteknologi.

Utbildningsbeskrivning

Programmet är huvudsakligen materialorienterat med rekommenderade kurspaket med inriktning mot Nanoelektronik, Bionanoteknik eller Nanomaterial. Kursutbudet ger en god bas i grundläggande fysik, men har också ett rikt utbud av tillämpade kurser med nanoteknikanknytning. En stark tonvikt läggs på egenskaper, syntes och design av nanostrukturerade material och komponenter. Programmet är också experimentellt till sin karaktär och ger en god förståelse och erfarenhet av en rad materialanalysmetoder. Utbildningen är nära kopplad till den omfattande forskningsverksamheten som Skolan för Kommunikations och Informationsteknik (ICT) driver i anslutning till Electrumlaboratoriet, ett världsledande resurs för utbildning, forskning och produktutveckling relaterat till mikro- och nano-fabrikation: www.electrumlaboratoriet.se.

För detaljerad information om masterprogrammets innehåll se Kurs- och programkatalogen.

Arbetsmarknad

Få företag kan för närvarande betraktas som renodlade nanoteknikföretag. Däremot penetrerar nanotekniken ett antal teknikområden som mikroelektronik, fotonik, radioteknik, fordonsindustrin samt kemisk och bioteknisk industri. Företag som använder sig av modern nanoteknik spänner över ett stort område och arbetsmarknaden är global både inom och utanför halvledarbranschen. Nanoteknik är också ett starkt växande akademiskt forskningsområde, och programmet ger en bra grund för forskarstudier, i Sverige eller utomlands, och/eller arbete på industriella utvecklingsavdelningar eller forskningsinstitut.

Utlandsstudier

Rekommendation för utbytesstudier

Master Åk 4 HT Åk 4 VT Åk 5 HT Åk 5 VT
Nanoteknik Avrådes Avrådes Avrådes Rekommenderas

Särskild behörighet

MH1026 Materialfysik 6 hp

Kontaktpersoner

Mattias Hammar
Tel: 08-790 43 75
E-post: hammar@kth.se

May-Britt Eklund-Larsson
Tel: 08-790 43 47
E-post: mayb@kth.se

Feedback News