Hederskodex för studenter och lärare

Hederskodex för studenter och lärare vid kurser och program vid CBH-skolan.

Denna hederskodex tillämpas vid kurser och högskoleingenjörsprogram vid CBH-skolan.

CBH:s hederskodex

Feedback News