Kontakt, personal

Nedanför finns kontaktuppgifter för utbildningsansvariga och och studievägledare för CBH:s utbildningar i Flemingsberg. Enkel hjälp angående vem du bör höra av dig till:

  • Är din fråga relevant även för dina medstudenter? Ställ frågan till en utbildningsansvarig.
  • Är din fråga mest relevant för dig? Fråga studievägledaren.

Medicinsk teknik 300 hp

Programansvarig
Mats Nilsson
mats.nilsson@sth.kth.se
08- 790 48 62

Studievägledare
Ann Häger Nerdell
ann.hager.nerdell@sth.kth.se
08-790 97 72

Medicinsk teknik 180 hp

Programansvarig
Mats Nilsson
mats.nilsson@sth.kth.se
08- 790 48 62

Utbildningsledare
Jonas Wåhslén
jonas.wahslen@sth.kth.se
 08- 790 48 53

Studievägledare
Ann Häger Nerdell
ann.hager.nerdell@sth.kth.se
08-790 97 72

Datateknik 180 hp

Programansvarig
Ibrahim Orhan
ibrahim.orhan@sth.kth.se
08- 790 48 42

Utbildningsledare
Anders Lindström
anders.lindstrom@sth.kth.se
08- 790 48 13

Studievägledare
Frida Nilsson
frida.nilsson@sth.kth.se
08 790 97 47

Elektroteknik 180 hp

Programansvarig
Elias Said
elias.said@sth.kth.se
08- 790 48 19

Studievägledare
Frida Nilsson
frida.nilsson@sth.kth.se
08 790 97 47

Teknik och ekonomi

Programansvarig
Peter Sillén
peter.sillen@sth.kth.se
08- 790 48 99

Studievägledare
Maria Curtis
mcurtis@kth.se
08-790 97 27

Tekniskt basår

Programansvarig
Svante Granqvist
svante.granqvist@sth.kth.se
08- 790 94 70

Utbildningsledare
Stefan Eriksson
stefan.eriksson@sth.kth.se
08- 790 48 09

Studievägledare
Maria Curtis
mcurtis@kth.se
08-790 97 27

---

Internationell koordinator
Zofia Laine
zofia.laine@sth.kth.se
08- 790 97 44

Feedback News