Studievägledaren informerar

JML enkäten presenteras i en sammanställning

I denna powerpoint får du all information om enkätens frågor, svar, vad KTH`s personal har arbetat med. Skolans grundutbildningsansvarig och prefekt har presenterat hur skolan kan arbeta vidare med JML frågor.

Redovisning JML enkät

Här delar din studievägledare med sig av information som rör specifikt din utbildning inom medicinsk teknik 300 hp.

För dig som börjar i årskurs 1,  HT 2020

Nyttig information för dig dom som börjat din utbidlning.

Grundläggande information för dig i år 1

Här kan du läsa om hur du ska söka i AKP valet inför P3 och P4

Hur du söker i AKP valet inför P3 och P4

.

För dig som ska börja årskurs 2 H19

Vilka behörighetskrav behövs?

Följande powerpoint är från informationspasset den 25 april

Inför årkurs 2 

Följande powerpoint handlar om kurser inom språk och kommunikation.

Se presentationen som video (kräver VLC eller liknande videoprogram).

Se presentaion som PDF

För dig som ska börja årskurs 3

I den här powerpointen från 25/4 finns information om bland annat uppflyttningsregler till årskurs 3, AKP-val och internationella studier. Alla ni som läser civilingenjörsprogrammet årskurs 2 bör läsa igenom detta.

Information för dig som ska börja årskurs 3

Internationalisera din utbildning

Följande powerpoint handlar om kurser inom språk och kommunikation.

Se presentationen som video (kräver VLC eller liknande videoprogram).

Se presentaion som PDF

För dig som går i årskurs 3 om examensarbetet och AKP valet

Här finns PowerPoint presentationen från informationstillfället 29/10

Examensarbete och AKP valet för P3 och P4

För dig som ska söka till mastern

Här finns PowerPoint presentationen från informationstillfället 25/4

Inför mastern H19

Här finns webbformuläret för att söka villkorligt valfria kurser till mastern anmälan är öppen från 1 maj till 1 augusti.

www.kth.se/form/5cb4668032560b939ace8478 

Feedback News