Inför mastervalet till H20

Enligt KTH:s utbildningsstruktur följer studenterna under de två sista åren av civilingenjörsutbildningen ett masterprogram. Denna sida gäller för studenter som går Civilingenjörsprogrammet i medieteknik 300 hp, CMETE.

Vilka masterprogram kan jag välja som medieteknikstudent?

Varje skola gör inför varje läsår en bedömning av vilka masterprogram och inriktningar som kan leda till civilingenjörsexamen på de program som skolan ger.

För studenter på civilingenjörsprogrammet i medieteknik som väljer masterprogram med start höstterminen 2020 (antagna till CMETE H17 och tidigare) är det dessa masterprogram som leder till civilingenjörsexamen CMETE.

Benämning

Programkod

Datalogi

Behörighetsgivande kurser:

För studenter från CMETE,

de kurser som ingår i inriktningen Datalogi (CPS) år 3 CMETE.

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TCSCM

Interaktiv medieteknik

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TIMTM

ICT Innovation

Endast inriktning Människa-datorinteraktion och design (Human Computer Interaction and Design) är valbart.

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TIVNM

Maskininlärning 

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TMAIM


Beskrivningar av masterprogram

Masterprogrammen finns beskrivna i Kurs- och programkatalogen. Där hittar du utbildningsplan och kurslistor. Programmen finns också beskrivna på kth.se/en/studies med information som uppdateras i början av november varje år.

Examen

Civilingenjörsexamen är ett i Sverige mycket väl inarbetat begrepp och kommer att bestå. Du är ju antagen till ett civilingenjörsprogram. Om du fullföljer ett masterprogram som gör att du uppfyller kraven för civilingenjörsexamen kommer du att få en civilingenjörsexamen inom medieteknik (och dessutom en masterexamen). Om du däremot fullföljer ett masterprogram vars inriktning ligger vid sidan av medieteknik kommer du inte att få en civilingenjörsexamen utan enbart en masterexamen (+ kandidatexamen).

Platsbegränsning

Rektor har beslutat att det inte ska finnas några platsbegränsningarna för civilingenjörsstudenter på masterprogrammen.

Antagningskrav, masterprogram

Rektor har beslutat att de studenter som vid terminsstart har slutfört minst 150 hp från årskurs 1–3, varav 110 hp från årskurs ett och två, inklusive slutfört kandidatexamensarbete (se rektorsbeslut om uppflyttningskrav UF-2008-037) och uppfyller de särskilda behörighetskraven för det aktuella masterprogrammet får påbörja valt masterprogram.

Om du inte inte uppfyller kraven ska du göra en individuell studieplan. Syftet med den är, som alltid, att studenten ska hämta in de kurser som saknas ur lägre årskurser och fylla på med kurser ur den högre årskursen så att studentens arbetsbelastning blir lagom. Du kommer då att omregistreras på tidigare termin. Uppflyttning görs när behörighetskraven är uppfyllda.

Feedback News