Inför mastervalet till H21

Enligt KTH:s utbildningsstruktur följer studenterna under de två sista åren av civilingenjörsutbildningen ett masterprogram. Denna sida gäller för studenter som går Civilingenjörsprogrammet i medieteknik 300 hp, CMETE.

Här hittar du den PP-presentation som visades vid infon 2021-04-23 inför mastervalet  Inför masterval

Vilka masterprogram kan jag välja som medieteknikstudent?

Varje skola gör inför varje läsår en bedömning av vilka masterprogram och inriktningar som kan leda till civilingenjörsexamen på de program som skolan ger.

För studenter på civilingenjörsprogrammet i medieteknik som väljer masterprogram med start höstterminen 2021 (antagna till CMETE H18 och tidigare) är det dessa masterprogram som leder till civilingenjörsexamen CMETE.

Benämning

Programkod

Datalogi

Behörighetsgivande kurser för studenter från CMETE

SF1662 Diskret matematik

DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare

DD2352 Algoritmer och komplexitet

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TCSCM

Interaktiv medieteknik

Inga krav utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna från år 1 – 3

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TIMTM

ICT Innovation

Inga krav utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna från år 1 – 3

Endast följande inriktningar är valbara för CMETE

–Visuell databehandling och kommunikation (VCCN)

–Människa dator interaktion och design (HCIN)

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TIVNM

Maskininlärning 

Inga krav utöver de obligatoriska och villkorligt valfria kurserna från år 1 – 3

Om programmet på kth.se/en/studies

Om programmet i kurs och programkatalogen

TMAIM


Beskrivningar av masterprogram

Masterprogrammen finns beskrivna i Kurs- och programkatalogen. Där hittar du utbildningsplan och kurslistor. Programmen finns också beskrivna på kth.se/en/studies med information som uppdateras i början av november varje år.

Examen

Civilingenjörsexamen är ett i Sverige mycket väl inarbetat begrepp och kommer att bestå. Du är ju antagen till ett civilingenjörsprogram. När du fullföljer ett masterprogram mappat inom medieteknik som gör att du uppfyller kraven för civilingenjörsexamen kommer du att få en civilingenjörsexamen inom medieteknik (och dessutom en masterexamen).

Platsbegränsning

Rektor har beslutat att det inte ska finnas några platsbegränsningarna för civilingenjörsstudenter på masterprogrammen.

Antagningskrav, masterprogram

Behörighetskravet för antagning till masterprogram för studenter antagna fr.o.m. HT18 är 165 hp inkl. 15 hp KEX, varav 110 hp från år 1-2.

Behörighetskravet för antagning till masterprogram för studenter antagna HT17 och tidigare är 150 hp inkl. 15 hp KEX, varav 110 hp från år 1-2.

Om du inte inte uppfyller kraven ska du göra en individuell studieplan. Syftet med den är, som alltid, att studenten ska hämta in de kurser som saknas ur lägre årskurser och fylla på med kurser ur den högre årskursen så att studentens arbetsbelastning blir lagom.

Feedback News