Studievägledning

Vänd dig till studievägledaren om du vill ha vägledningssamtal eller diskutera din studiesituation

På grund av den rådande situationen har vi för närvarande endast möjlighet till möten via telefon/zoom.

Studievägledaren följer upp dina studieresultat, informerar om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser dels vid olika val som görs under utbildningens gång.

Bokade samtal

Du bokar tid genom att maila till svl-media@kth.se

Du kan boka tid hos studievägledaren för ett enskilt samtal om dina studier och det kan till exempel handla om din studiesituation, dina studievanor, motivation, utbildningsval, studieuppehåll, studieavbrott eller individuell studieplanering på kandidatnivå. Vanligast är att samtalet tar ca 30-45 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid. Studievägledare har tystnadsplikt i frågor som rör enskilda studenter.

Individuell studieplan

Om du vill ha hjälp med att göra en individuell studieplanering inför nästa termin är du välkommen att boka en tid. Förbered gärna din planering innan vårt möte.

Blankett för individuell studieplanering

Individuell planering för HT

Individuell planering för VT

I början av varje termin och inför val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledningen. Gör därför gärna din bokning i god tid.

Välkommen!

Kontakt och samtalsbokning

Studievägledare för Medieteknik (CMETE) 300 hp är Lena Smedenborn

Telefon 08-790 84 07

Mail svl-media@kth.se 

Besöksadress Lindstedtsvägen 3, plan 4 ingång via Servicecenter.

Feedback News