Utgångna kurser och ersättningskurser

I pdf-dokumentet nedan kan du se en lista över vilka nedlagda kurser som tidigare har getts på programmet och vilka ersättningskurserna är. När en kurs utgår har du rätt till examination i kursen i tre år efter sista kursgenomförandet.

Nedlagda kurser och ersättningskurser på CMIEL.pdf

Feedback News