Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din programwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 14 Visa i Mitt schema
Mån 1 apr 12:00-13:00 Information
Information
Plats: D1
Anmärkning: Informationsmöte om programmet

Hej!

Informationsmöte för årskurs 1 om övergång till årskurs 2 samt introduktion till utbytesstudier. Vi kommer prata om särskild behörighet på kurser inför åk 2, när och hur du ska söka kurser inför höstterminen, vilken stöd du kan få från skolan samt lite introduktion till möjligheter för utbytesstudier i åk 4-5. 

Det är ett viktigt möte för dig inför årskurs 2! Välkommen!

Eva, Erika och Tiina

Feedback Nyheter