News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2020
Scheduling staff created event Friday 19:40
 
Scheduling staff created event Friday 19:40
 
Scheduling staff created event Friday 19:15
Scheduling staff edited Saturday 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'COPENBIOT_1', 'CFATETIKED_1', 'CINEKSAMH_1', 'ARKITCINEK_1', 'CSAMHELTE_1', 'TIKEDFOFK_1', 'CBIOTMATD_1', 'CTKEMOPEN_1', 'CMATDTFAFK_1', 'CELTETKEM_1', 'TCFAFKTE_1']

 
Scheduling staff created event Friday 19:15
Scheduling staff edited Saturday 04:32

['TFOFKARKIT_1', 'CFATESAMH_1', 'ARKITTFOFK_1', 'CSAMHTFAFK_1', 'TCFAFKTE_1']

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 04:00

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

Scheduling staff edited 17 March at 14:16

5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab

['TFAFKCSAMH_FEFJ_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJTFAFK_3']

Scheduling staff edited 20 March at 03:32

['CSAMH_FEFJTFAFK_3', 'TFOFK_3', 'TFAFKCSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 27 March at 03:33

['TFAOFK_3', 'TFOAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited 3 April at 04:34

['CSAMH_FEFJ_3', 'TFOFK_3', 'TFAFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

Scheduling staff edited Friday 19:01

['CSAMH_FEFJTFAFK_3', 'TFOFK_3', 'TFAFKCSAMH_FEFJ_3']

 
February 2020
Scheduling staff created event 7 February at 08:19
 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 04:00

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:59

['TFAFK_3', 'TFOFK_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'TFAFK_3']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:52

['CSAMH_HBATSPL_3', 'CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_1FEFJ_3', 'CSAMH_TTKMHI_3', 'CSAMH_BBP_31', 'CSAMH_MVTK_3', 'CSAMH_2TTK_3', 'CSAMH_BPRGIT_3', 'CSAMH_STPHBAT_3', 'CSAMH_GITMVTK_3', 'CSAMH_MHISTP_3', 'CSAMH_SPL_32', 'CSAMH_FEFJBPR_3']

Scheduling staff edited 17 December at 03:53

['CSAMH_SPLBBP_3', 'CSAMH_BBPMHI_3', 'CSAMH_FEFJ_3', 'CSAMH_MHITTK_3', 'CSAMH_1GIT_3', 'CSAMH_MVTK_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CSAMH_GIT_31', 'CSAMH_HBAT_3', 'CSAMH_MVTK2', 'CSAMH_STP_3', 'CSAMH_STPFEFJ_3', 'CSAMH_2SPL_3', 'CSAMH_BPR_3']

Scheduling staff edited Friday 18:32

['CSAMH_BBP_3', 'CSAMH_MHITTK_3', 'CSAMH_3', 'CSAMH_TTK_31', 'CSAMH_GITSTP_3', 'CSAMH_MVTKSPL_3', 'CSAMH_1BPR_3', 'CSAMH_HBATMVTK_3', 'CSAMH_2MHI_3', 'CSAMH_STPGIT_3', 'CSAMH_FEFJHBAT_3', 'CSAMH_SPL_32', 'CSAMH_BPRFEFJ_3']

 
Scheduling staff created event 6 November 2019
 
October 2019
Scheduling staff created event 3 October 2019
Administrator Erika Charpentier edited 22 October 2019

Informationsmöte om utbytesstudier

Välkommen på informationsmöte om utbytesstudier och andra utlandsmöjligheter!¶

Mötet börjar 12:15 och riktar sig främst till er som går i åk 3 och som är intresserade av att åka på utbyte under masterstudierna. Studenter som läser på andra program inom ABE-skolan är också inbjudna till mötet.¶

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Ett utbyte förlänger vanligtvis inte studietiden – du förlägger bara en termin eller ett läsår av utbildningen på ett annat universitet utomlands. Anmäl dig till mötet här: www.kth.se/global. Föranmälda besökare bjuds på en lunchmacka.¶

Välkomna!¶

Marta Parzonka och Erika Charpentier Internationella koordinatorer¶

Erika Charpentier tagged with utbytesstudier. 22 October 2019

Scheduling staff edited Friday 18:31

['CSAMH_HBATBBP_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CSAMH_TTK_3', 'CSAMH_BBSTP_3', 'CSAMH_MVTK_3', 'TFOFK_2SPL_3', 'CSAMH_BPR_3', 'CSAMH_STPMVTK_3', 'CSAMH_GIT_3TFAFK_2', 'TFAOFK_2', 'CSAMH_MHI_3', 'CSAMH_SPLGIT_3', 'CSAMH_HBAT_3', 'CSAMH_FEFJ_3']

 
August 2019
Scheduling staff created event 23 August 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

Föreläsning - Nyantagna HT19

Scheduling staff edited 26 June 2019

Festa smartHitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

Scheduling staff edited 15 August 2019

Inställd - Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.

Scheduling staff removed the event Friday 16:45
 
Scheduling staff created event 7 August 2019
Scheduling staff removed the event Friday 17:47
 
Scheduling staff created event 5 August 2019
Scheduling staff removed the event Friday 17:47
 
June 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Scheduling staff edited Friday 16:05

['TIKEDFOFK_1', 'CELTEOPEN_1', 'CSAMHFATE_1', 'COPENINEK_1', 'CMATDARKIT_1', 'TFOFKCSAMH_1', 'CINEKTIKED_1', 'CBIOT_1', 'TFAFKCTKEM_1', 'CFMATED_1', 'ARKITCELTE_1', 'CTKEMTFAFK_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 26 June 2019

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.

Scheduling staff edited Friday 16:05

['TFOFK_1', 'CFATE_1', 'ARKIT_1', 'CSAMH_1', 'TFAFK_1', 'CFATE_1', 'TFOFK_1']

 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 13 June 2019

Måndag 5 augusti 2019 kl 15:00 - 21Tisdag 6 augusti 2019 kl 00:00

Scheduling staff removed the event Friday 17:38
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 12 June 2019

Kårens dag & Campus mässan

Scheduling staff removed the event Friday 17:43
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff removed the event Friday 17:39
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:37
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:34
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:29
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:22
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:22
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:22
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:22
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Administrator Tiina Vinter edited 24 June 2019

THS aktivitet - Nyantagna HT19

Scheduling staff removed the event Friday 17:22
 
Feedback News