Masterval inför HT21

Denna information riktar sig till dig som går i årskurs 3 på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad 300 hp läsåret 2020/2021 och ska välja masterprogram inför hösten 2021.

https://www.kth.se/student/program/masterprogram/masteranmalan-1.303038

Hur gör jag valet till master?

 • www.antagning.se under perioden 1 - 17 maj
 • Du kan endast anmäla dig till de mappade alternativen. Du kan hitta mappningen här: Mappning HT21
 • Urval sker 9 augusti

OBS! Även ni som åker på utbytesstudier hösten 2021 ska anmäla er!

Behörighetskrav:

 • Minst 165 hp
 • varav 110 hp från år 1-2
 • inklusive avslutat kandidatarbete

OBS! Har du läst Öppen ingång eller är antagen till senare del av program kommer antagning.se betrakta dig som obehörig då du inte har uppnått 150 hp på CSAMH-programmet. Anmäl detta genom att maila masterprogram@abe.kth.se.

Om du inte uppfyller behörighetskraven kontakta studievägledningen för individuell studieplanering.

Meddela studievägledningen masterprogram@abe.kth.se  när behörighetsgivande komplettering är inlagd i Ladok.

Anmälningskoder till ansökan

 • TMHIM Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur KTH-MA350
 • TTGTM Transport och Geoinformatik KTH-MA540
 • TCAEM Husbyggnads- och Anläggningsteknik KTH-MA130
 • THSSM Hållbar Samhällsplanering och Stadsutformning KTH-MA230
 • TFOBM Fastigheter och Byggande KTH-MA120

Hur gör jag kursval till HT21?

Kursanmälan görs direkt i Nya Ladok efter att antagningsbeskeden har skickats ut i augusti.  

Sen anmälan

Om du glömde att göra ditt masterval i maj kan du göra en sen anmälan på antagning.se mellan den 24 augusti - 15 september.

Frågor?

Alla frågor som rör antagning till mappade masterprogram skall skickas till masterprogram@abe.kth.se

Masterprogrammen

Mia Kim och Felicia Flodin

masterprogram@abe.kth.se 

Samhällsbyggnad åk 1-3

Cecilia Berg och Tuija Venermo

svl-s@abe.kth.se 

Studierektor

Rickard Bellander

studierektor-s@abe.kth.se

Feedback News