Föreläsning

Time: Thursday 16 September 2021 at 15:00 - 16:00 2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T16:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Engineering Physics (CTFYS, 300 cr)

Location: Digital

Activity: Lecture

Student groups: CMEDT_1, CTFYS_1, CTMAT_1, TBYPH_1, TIBYH_1, TITEH_TIBY_1

Details (TimeEdit): Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Vi zoom https://kth-se.zoom.us/j/62769154656

Scheduling staff created event 7 May at 19:37
Scheduling staff edited 18 June at 11:04

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Vi zoom https://kth-se.zoom.us/j/62769154656

['CTMATTBYPH_1', 'TIBYHCTFYS_1', 'TITEH_TIBYCTMAT_1', 'CMEDT_1', 'TIBYPH_1', 'CTFYSTITEH_TIBY_1']

Scheduling staff edited 18 June at 11:23

Torsdag 16 september 2021 kl 15:00 - 176:00

Scheduling staff edited 2 July at 04:30

['TBYPHCMEDT_1', 'CTFYSTIBYH_1', 'CTMATTITEH_TIBY_1', 'CMEDTTBYPH_1', 'TIBYHCTFYS_1', 'TITEH_TIBYCTMAT_1']

Scheduling staff edited 16 July at 04:30

['CMEDTFYS_1', 'TBYPH_1', 'CTMAT_1', 'TIBYH_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TBYPH_1', 'CTFYS_1', 'CTMACMEDT_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-07-16 04:30

Tags: None so far.

Feedback News