Blanketter teknikvetenskap

Blanketter som du kan ha användning för under din studietid. Det kan finnas speciella blanketter för ditt program, prata i sådana fall med din studievägledare.

Studieuppehåll/Avbrott

Ansökan om studieuppehåll

Om studieuppehåll och studieavbrott

Studieplan

Studieplan hösttermin

Studieplan vårtermin

Kursval

Kursval

Tillgodoräknande av hel kurs

Tillgodoräknande av hel kurs

Examensarbete

Rektor har beslutat att från och med den1 juli 2015 ska betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten. Beslut: V-2014-0884, ks-kod 3.1.

Studenter som påbörjat sina studier under perioden 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbetet med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Ansökan om examensarbete

Generell master

Ansökan om generell master

Examensblanketter

Examensblanketter

Tentamen

Ansökan om extra tentamenstillfälle

Ansökan om att få skriva två tentamina vid ett tillfälle 

Individuell studieinriktning

Individuell studieinriktning (gäller endast kull F06 samt T06 och äldre)

Feedback News