Anmälan till tenta och kontrollskrivning

För att få en skrivplats och tentera måste du anmäla dig i förväg via Personliga menyn.

Om du ska anmäla dig till flera tentor samtidigt måste du upprepa anmälningsproceduren för varje tenta.

För att kontrollera vilka tentor som du anmält dig till, titta under "Ändra anmälningar".

Förutsättningar för att du ska kunna anmäla dig till en tentamen är följande:

  • tentamenstillfället är upplagt på Mina sidor för tentamensanmälan*
  • du är kursregistrerad på en kurs med kurskod som börjar med bokstaven H eller C
  • anmälan kan endast göras under anmälningsperioden (se tentamensschemat)

*) Några tentamina läggs inte upp för anmälan på detta sätt. Exempelvis kan en tentamen som ges på annat campus eller tillsammans med andra studenter från andra högskolor ha anmälan på annat sätt.

Undantag från anmälan via Personliga menyn:

Du som är kursregistrerad på en kurs med kurskod som börjar med siffran 6, dvs kurser som startat VT2007 eller tidigare gör anmälan till dessa enligt instruktioner nedan:

Anmälan görs genom att skicka ett mail till studentexpeditionen. Ange namn, kurskod, datum och vilken tentamen det gäller. Anmälan ska göras en vecka innan tentamensperiodens början.

E-post till studentexpeditionen

Feedback News