FAQ

Allmän information om Tekniskt basår/bastermin i Flemingsberg

Upprop
Uppropet är obligatoriskt! Om du inte närvarar vid uppropet riskerar du att bli av med din plats på utbildningen, eftersom vakanta platser fylls i samband med reservantagningen.

Registrering, litteratur, schema m m

Registrering
Terminsregistrering och kursregistrering gör du själv på personliga menyn efter att du varit med på uppropet, och är obligatorisk. För att få tillgång till personliga meny behöver du vara med på den schemalagda datorintroduktionen som hålls i början av terminen. Som student behöver du ha en aktuell termin- och kursregistrering. Detta är en förutsättning för att du ska kunna anmäla dig till tentamen, dina resultat ska kunna registreras samt att studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Litteratur
Kurslitteraturen framgår av litteraturlistan. Litteraturen kan t ex köpas på kårbokhandeln som är belägen på KTH Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15-19.

Schema
Schemat ser ni på KTHs hemsida. Webschemat uppdateras i realtid så här ser ni direkt eventuella schemaändringar. Schemaändringar kan också meddelas i samband med lektioner och/eller via mail. Klassindelning görs på uppropsdagen, därefter vet du vilken klass du går i.

Under de första veckorna är ert schema lite speciellt. Ni har ofta samma ämne under två undervisningspass, med håltimmar däremellan. Ni behöver ägna denna tid åt att öva på det som läraren behandlat på första passet, för att kunna hänga med på det andra passet! Gör det gärna till en vana att sitta i skolan och studera tillsammans med dina studiekamrater.

Klassbeteckningar
På hösten antas tre basårsklasser, TBASA-FH, TBASA-GH och TBASA-IH och en basterminsklass TBASA-OH.
På våren antas två basårsklasser, TBASA-AV, TBASA-BV och en basterminsklass TBASA-MV. 
Dessa klassbeteckningar används bland annat i schemageneratorn så att du kan se ditt schema. Klassindelning görs vid uppropet.

Räknestugor
Varje helgfri fredag 13:15-15:00 är det räknestuga. Räknestugan är synlig på ert schema, och där framgår vilka salar som är aktuella. På räknestugan är alltid några basårslärare schemalagda för att svara på era frågor.

Passerkort
Ni skall alltid ha era passerkort med er, då endast anställda och studenter får vistas i skolans lokaler. Med passerkortet kan du också komma in i skolan för att studera på kvällar eller helger.

Anslagstavlor
Vid studentexpeditionen finns anslagstavlor där infomation om placering vid tentamina anslås.

Mikrovågsugnar
Medhavd mat kan värmas i någon av skolans mikrovågsugnar i lunchrummet på plan 5.

Funktionsvariation
Du som har en funktionsvariation och behöver extra stöd bör i god tid kontakta funka@kth.se så att du kan få det stöd du behöver.

Personal

Lärare
De flesta lärare som undervisar på basåret har arbetsrum på plan 6, ring till den lärare du söker då dörren till korridoren är låst. En telefonlista till alla sitter på dörren. Lärarnas placering framgår av namnskyltar vid rummen. E-postaderesser och telefonnummer finns även på KTHs hemsida.

Utbildningsledare
Utbildningsledare (UL) ansvarar för studentkontakter, och är alltså den ni i första hand vänder er till när ni har praktiska frågor. Stefan Eriksson är UL och sitter på plan 6.

Programansvarig
Programansvarig (PA) ansvarar för frågor som rör utbildningens innehåll, kvalitet m m. Svante Granqvist är PA och sitter på plan 6.

Studievägledare
Studievägledare (SVL) informerar klasserna om och administrerar garantiplatsvalet. SVL erbjuder även individuella vägledningssamtal om din studiesituation. Maria Curtis är SVL och sitter på plan 7.

Studentexpeditionen
På plan 5 finns studentexpeditionen som också kan nås via studentexp@sth.kth.se , aktuella öppettider sitter anslagna på väggen.

Examination

Tentamen
Ni måste anmäla er till tentamen, detta gör ni via Personliga menyn på KTHs hemsida. Om man inte anmäler sig riskerar man att inte få skriva tentamen. Betygsgränser framgår i kurs-PM. Tentamen rättas normalt inom 15 arbetsdagar. Tentamensresultatet ser ni kort därefter på Personliga menyn.

Kontrollskrivningar
Under den första terminen på basåret ordnas kontrollskrivningar, som kan ge bonuspoäng på ordinarie tentamen. Datum för kontrollskrivingarna ser ni i schemat och i kurs-PM. Till kontrollskrivningarna behöver ni inte anmäla er. Om du har rätt till extra skrivtid pga funktionshinder måste du dock kontakta tentamensadministratören via mail.

Examinator
Om du har synpunkter på tentamensrättningen kan du begära omprövning av examinator. Detta görs på en särskild blankett som mailas till studentexp@sth.kth.se (inte direkt till examinator). Examinators beslut kan inte överklagas. Examinatorer är Niclas Hjelm (matematik), Staffan Linnaeus (fysik) och Sara Sebelius (kemi).

Feedback News