Hederskodex för studenter och lärare

Hederskodex för studenter och lärare vid kurser och program vid STH-skolan.

Denna hederskodex tillämpas vid kurser och högskoleingenjörsprogram vid STH-skolan.

STH:s hederskodex

Feedback Nyheter