WiFi, mail och IT-frågor

IT-supporten vid KTH hanterar IT-miljön vilket innebär drift, underhåll och utveckling.

Behöver du hjälp? Kontakta support: it-support@kth.se

Utskrifter

KTH tillhandahåller en fri utskriftskvot för normala utskrifter för studenter som för närvarande ligger på 200 kronor per kalenderhalvår.

Information om KTH print finns på följande länk: www.kth.se/student/kth-it-support/on-campus/printing

WiFi

Instruktion för att ansluta till Eduroam, som är vårt WiFi-nätverk på KTH, finns på följande länk: www.kth.se/student/kth-it-support/work-online/wifi-pa-kth

KTH-mail

Du kan logga in på din mail med ditt KTH-konto direkt från webben: webmail.kth.se

Datorsal

Datorsal finns på plan 4 rum 4303.

Feedback News