Kurs ” ATT TALA INFÖR ANDRA” VT 2019
MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som är student på KTH som vill känna dig säker, trygg och bekväm när du talar inför andra.
Gruppstorlek: max 10 personer.
SYFTET MED KURSEN
- att ge dig kunskap om hur du påverkas av dina tankar och hur du kan hantera dem på ett konstruktivt sätt
- att belysa vikten av förberedelse både praktiskt och psykologiskt
- att ge dig trygghet och självsäkerhet i sociala situationer
- att belysa betydelsen av självkänsla och självförtroende i vårt sätt att förhålla oss till andra
- att praktisera och träna nya färdigheter
INNEHÅLL
- Tankens kraft
- Hur kan ditt självförtroende, självkänsla förbättras
- Kommunikation/kroppens språk
- Dela erfarenheter i grupp och få nya infallsvinklar på den egna situationen
- Kursledarna blandar teoripass och gruppdiskussioner med praktiska övningar
OMFATTNING OCH DATUM
Gruppen träffas tre tillfällen mellan kl.15:15-17:00:
26/3, 9/4 och 23/4.
ANMÄLAN
Margareta.kucera@avonova.se
Senast 1/3
Anmälan är bindande . Det är viktigt att du kan närvara vid alla tillfällen.
Kursen är kostnadsfri.
Plats:
Avonova City
Klarabergsviadukten 90 C, 7 tr
Tunnelbana: T-centralen uppgång Centralstation