Stipendier

Här listas ett urval av de stipendier som kan sökas av CBH-studenter. För fler stipendier, vänligen besök: www.kth.se/student/studentliv/stipendier/stipendier-och-anslag

Utlysning av stipendium ur de allmänna studerandestipendierna för studerande på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs-, högskoleingenjörs- samt kandidatprogrammen vid KTH

Stipendium ur de allmänna studerandestipendierna
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2019

Stipendier ur ”Bergsstiftelserna” för studerande på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörsutbildningen i materialteknik och i materialdesign vid KTH

Utlysning ”Bergsstiftelserna”
Ansökningsperiod är 15 januari - 15 februari 2019

Utlysning av stipendium till sökande med särskilda personliga skäl på grund- och avancerad nivå vid civilingenjörs- och högskole-ingenjörsstuderande samt studerande vid kandidatprogram vid KTH

Utlysning särskilda personliga skäl
Ansökningsperiod är 15 januari - 15 februari 2019

Stipendier ur Wahlbäcks stiftelse för studerande på grund- och avancerad nivå vid KTH som kommer från Värmland och vissa orter i fd Skaraborgs län

Utlysning Wahlbäcks stiftelse
Ansökningsperiod är 15 januari - 15 februari 2019

Stipendier ur Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond för studerande vid utbildning inrättad vid KTH

Utlysning Henrik Göranssons Sandviken Stipendiefond
Ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2019

Medisera-stipendiet, som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa

Utlysning Medisera-stipendiet 2019
Sista ansökningsdag 31 maj

Feedback News