Kursregistrering period 2 HT19

Registrering på kurser som ges under period 2 är öppen mellan den 24 oktober till 4 november 2019.

 Webbregistrera dig:

 Kursregistrering krävs för att få tillgång till Canvas, anmäla sig till tentamen och få resultat rapporterade.

 Här finns mer information om kursregistrering.

 Ska du läsa om en kurs?

 För omregistrering, vänd dig till  kursexpeditionen där kursen ges:

 - Byggvetenskaps Studentexpedition; student@byv.kth.se

 - Matematikkurs inom Byggproduktion, Byggteknik & design; studentexp@sth.kth.se.

Med vänliga hälsningar

Studievägledningen