IK2218 för studenter från CINTE

CINTE-studenter som läser TCSCM-mastern måste uppfylla krav från båda programmen.

Från CINTE kommer kravet att man inte bör läsa både IK1203 och IK2218 eftersom de överlappar alltför mycket.

För TCSCM är IK2218 obligatorisk, men vi gör undantag för dem som redan läst IK1203.  IK2218 får då ersättas med en annan kurs som uppfyller följande:

1) Den ska vara på *minst 6hp* på *avancerad nivå* och inom ämnet *datalogi* (vid tvekan om vad som räknas som datalogi, be om ett förhandsbesked genom CSC-skolans studievägledning).

2) Ersättningskursen kan inte samtidigt fungera som en del av spåret.

3) Ersättningskursen behöver inte läsas i den period när man normalt skulle ha läst IK2218 (d.v.s. i period 1 under åk 1).

 

Ersättningskursen får naturligtvis inte heller överlappa med andra kurser som man ska ha med i sin examen, men det finns alltså stora möjligheter att välja ersättningskurs efter intresse.  Datalogi är ju ett mycket stort område och det finns alltså inte något krav på att ni läser ytterligare en kurs om internetprotokoll.

Feedback News