Föreläsning - Plugga smart nyantagna H18 och för andra intresserade

Tid: Torsdag 6 december 2018 kl 15:00 - 18:00 2018-12-06T15:00:00 2018-12-06T18:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK, 180 hp)

Plats: E1

Aktivitet: Föreläsning

Studentgrupper: CFATE_1, CSAMH_1, TFAFK_1, TFOFK_1

Detaljer 1: Obs! ny sal - Inspirerande studieteknik

Detaljer 2:

Föreläsningen inleds kl. 15:15 av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova:

Hur kan du Plugga smart och samtidigt få ett hållbart studentliv?

En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda och genomföra dina studier. Konkreta råd angående struktur och tidsplanering ges.

Andra delen av föreläsningen börjar kl. 16:15 och är en inspirerande föreläsning. 

Plugga smartare!

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.

Feedback Nyheter