Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 32 Show in My Schedule
Mon 5 aug 09:00-11:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Note: Phaddermöte
Week 33 Show in My Schedule
Mon 12 aug 08:00-10:00 Upprop
Roll-call
Location L1
Mon 12 aug 10:00-13:00 Information
Information
Location Q1
Note: Intro
Mon 12 aug 16:00-17:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Alfvénsalen
Wed 14 aug 12:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: HSB
Wed 14 aug 19:00-23:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V11, V12, V21, V22, ...
Note: Lekar
Thu 15 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Initiativet - Samhällsbyggnadsorganisation för företag
Thu 15 aug 13:00-14:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Festa smart
Thu 15 aug 14:00-15:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Fri 16 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: Stena Fastigheter
Week 34 Show in My Schedule
Tue 20 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Vasakronan
Wed 21 aug 09:00-12:00 Information
Information
Location Q1
Note: Data intro säkerhet
Wed 21 aug 10:00-17:00 Övrigt
Övrigt Note: Kårens dag & Campus mässan
Wed 21 aug 12:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location M1
Note: Huddinge kommun
Thu 22 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D2
Note: Brunswick Real Estate
Thu 22 aug 17:00-18:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location D2
Note: THS
Fri 23 aug 11:00-12:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location Q1
Note: JML föreläsning
Fri 23 aug 12:00-14:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L21, L22, L51, L52, ...
Note: Workshop paneldebatt JML
Fri 23 aug 13:00-19:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location V01, V11, V12
Note: Sektionens dag - Presentation av alla föreningar i Sektionen
Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 09:00-10:00 Möte
Möte
Location D2
Note: Uppstartsmöte
Tue 27 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Note: Sveriges Ingenjörer
Thu 29 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Week 38 Show in My Schedule
Mon 16 sep 12:00-13:00 Möte
Möte
Location B3
Note: Uppföljningsmöte
Week 40 Show in My Schedule
Thu 3 oct 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Inspirerande studieteknik
Week 46 Show in My Schedule
Thu 14 nov 15:00-17:00 Möte
Möte
Location U1
Note: Programmöte
Week 48 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Inspirerande studieteknik
Feedback News