Föreläsning - Plugga smart nyantagna H18 och andra intresserade

Time: Thursday 6 December 2018 at 15:00 - 18:00 2018-12-06T15:00:00 2018-12-06T18:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Bachelor's Programme in Real Estate and Finance (TFOFK, 180 cr)

Location: E1

Activity: Lecture

Student groups: CFATE_1, CSAMH_1, TFAFK_1, TFOFK_1

Details 1: Obs! ny sal - Inspirerande studieteknik

Details 2:

Föreläsningen inleds kl. 15:15 av Margareta Kucera, från Studenthälsan Avonova:

Hur kan du Plugga smart och samtidigt få ett hållbart studentliv?

En föreläsning  där du får tips om hur du mentalt kan förbereda och genomföra dina studier. Konkreta råd angående struktur och tidsplanering ges.

Andra delen av föreläsningen börjar kl. 16:15 och är en inspirerande föreläsning. 

Plugga smartare!

KTH är inte som gymnasiet. Utan bra studieteknik får du problem, oavsett vilka betyg du hade innan. Lär dig hur man läser tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, pluggar matte och problemlösning, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog helt enkelt. Välkommen till ett föredrag du inte lär glömma.

Föreläsare: Björn Liljeqvist, civilingenjör och humanist, författare till "Plugga smart och lär dig mer!", fd Director of Development Mensa International.

Feedback News