Antagningsbesked VT21 och kurser i Ladok

Antagningsbesked VT21 och kurser i Ladok 

Om du ansökt till kurser via www.antagning.se kommer i dagarna ett antagningsbesked.

Om du har fått veta veta att studievägledningen hanterar ditt ärende manuellt (som exempelvis kursen Fastighetsvärdering) får du inget antagningsbesked just nu. När din ansökan är granskad och en behörighetsbedömning är gjord kommer du att se kursen i Ladok senast den 14 januari.

Om du glömt att göra en anmälan till kurser VT21. Kontakta studievägledningen på: kandidatprogram@abe.kth.se

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Feedback News