Registrering och särskild behörighet

Vad händer om jag inte är behörig vid registreringen?

 

För att kunna registrera dig på en kurs måste du uppfylla alla behörighetskrav. Behörigheten till en kurs ska vara uppfylld senast vid kursstarten.

 

Om du inte är behörig och inte kan registrera dig på en kurs får du gå kursen nästa gång den ges inom ditt utbildningsprogram (förutsatt att du då uppfyller behörigheten).

 

Behörighet

KTH har behörighetskrav till vissa kurser inom utbildningsprogrammen. (Tidigare uppflyttningskrav till högre årskurs är borttaget sedan 2018 och inga dispenser ges på TFAFK och TFOFK).

 

De villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs inom ett utbildningsprogram framgår av kursplanerna i utbildningsplanen. Bestämmelserna om behörighet har införts för att säkerställa att du som student har rätt förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

 

Du varken antas eller registreras till en kurs om behörighetskravet inte är uppfyllt vid kursstart. Detta gäller utan undantag.

 

KTH kan inte garantera heltidsstudier för studenter som inte uppfyller behörighetskraven.

 

Feedback News