Frågor och svar utbytesstudier

Frågor och svar utbytesstudier

Vanliga frågor och svar om utbytesstudier:

  • När kan jag söka en utbytesplats?

Utbytesansökan är öppen en gång om året inför nästa akademiska läsår, och deadline är i mitten av december. Mer information om ansökan, behörighet och urval hittar du här.

Utbytesansökan som görs i november/december går till KTH. Därefter blir man förhoppningsvis nominerad till en utbytesplats av KTH. Terminen innan man ska åka på utbyte behöver man även skicka in en ansökan direkt till det universitet man har blivit nominerad till. Det är universitetet i fråga som tar det slutgiltiga beslutet om antagning till utbytet.

  • Hur förbereder jag mig bäst inför utbytesansökan?

Gå igenom informationen om utbytesstudier på KTH:s hemsida. Fundera på vilka utbytesuniversitet/länder du är intresserad av att åka till. Undersök ifall det erbjuds relevanta kurser för ditt program på det universitet du är intresserad av att söka till. Kontakta gärna oss för ett samtal om utbytesprocessen och dina val av utbytesuniversitet inför din ansökan. Vi rekommenderar också att du läser reseberättelser som studenter som har varit på utbytesuniversitetet i fråga tidigare har skrivit för att få fler tips och råd.

På sidan för utbytesstudier på programwebben (ovan denna) hittar du en kursdatabas med information om vilka kurser studenter har läst på våra partneruniversitet tidigare, samt en lista med information om vilket lägsta betygssnitt som har krävts tidigare år för att få en utbytesplats inom ett av ABE-skolans egna utbytesavtal.

  • Hur många utbytesuniversitet kan jag välja i min ansökan?

 Du kan välja max 5 universitet i din utbytesansökan, och du måste rangordna dina universitetsval.

  • Hur förbereder jag mig inför utbytet?

Information om hur du kan förbereda dig inför ett utbyte hittar du här.

Vi rekommenderar även att du förbereder dina kunskaper i det språk du kommer att studera på under utbytesperioden, särskilt om du kommer att studera på ett tredje språk. Om du ska åka på utbyte under hösten kan det exempelvis vara bra att läsa en språkkurs under sommaren för att förbereda språkkunskaperna.  

  • Hur fungerar det om jag måste byta kurser under utbytet?

Följ utbytesuniversitetets instruktioner för kursbyten. Du behöver även få din ändrade studieplan bedömd av din programansvarige på KTH. Ladda upp din uppdaterade studieplan, samt kursbeskrivningar för de kurser du har valt, i Canvaskursen för ditt utbyte. Gör ditt bästa för att hitta programrelevanta kurser. Din programansvarige kommer sedan att bedöma din uppdaterade studieplan.

  • Vad händer om jag inte tar motsvarande 30 högskolepoäng/termin under utbytet?

Om du kommer hem från utbytet med mindre än motsvarande 30 högskolepoäng/termin behöver du ta igen de kurser/högskolepoäng som du saknar. Kontakta studievägledningen om du behöver hjälp med antagning till kurs på KTH.

Feedback News