Information om KEX VT 21


Information om KEX inför VT 2021

AI105X Examensarbete inom finans, grundnivå

AI107X Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett projektarbete och genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. Kursen är upplagd med organiserad handledning och med avstämning under kursperioden i form av enskilda möten med handledaren och seminarier. Som förberedelser till arbetet sker ett informationsmöte om kandidatuppsatser några veckor innan kursstart.

 

Behörighet

Minst 135 högskolepoäng ska vara avklarade i utbildningen innan examensarbetet får påbörjas, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet inklusive ämnesfördjupande kurser för den inriktning studenten valt. Examinator avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs.

 

Förberedande arbete innan kursregistreringen

Studenten ska förbereda förslag till innehåll och inriktning av arbetet. Det är studentens ansvar att föreslå ett lämpligt examensarbete innan kursstarten t.ex. genom diskussioner med någon lärare som kan ha färdiga förslag på lämpliga ämne. Det går bra att fritt utarbeta ett förslag från ett företag eller en myndighet. Observera att alla krav på ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll ska uppfyllas även om förslaget kommer från ett företag.

 

Schema kurs

Kursen sker under P4 med start 22 mars 2021 och avslutas i juni 2021. Det kommer att finnas ett informationsmöte om KEX någon gång i februari 2021 (under P3). Ett detaljerat schema med datum för olika aktiviteter kommer att var tillgänglig cirka två veckor innan kursstart eller vid kursstart. Beroende på inriktning kan det komma att finnas bestämda datum för obligatoriska seminarium. För kurs AI105X, AI107X och AI151X (inriktning – fastighetsekonomi) kommer dessa datum att meddelas under informationsmötet i februari 2021.

Accessible to the whole world.

Feedback News