Juluppehåll och vanliga frågor

 

Juluppehåll och vanliga frågor

Året närmar sig sitt slut och vi vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

Studievägledningen har stängt mellan den 21 december och 8 januari. Vi besvarar mail och frågor i tur och prioriteringsordning efter 8 januari.

För begäran om utlämnande av allmän handling, kontakta registrator@kth.se

Registrering och behörighet

 Vad händer om jag inte är behörig vid registreringen?

För att kunna registrera dig på en kurs måste du uppfylla alla behörighetskrav. Behörigheten till en kurs ska vara uppfylld senast vid kursstarten.

Om du inte är behörig och inte kan registrera dig på en kurs får du gå kursen nästa gång den ges inom ditt utbildningsprogram (förutsatt att du då uppfyller behörigheten).

Behörighet

KTH har behörighetskrav till vissa kurser inom utbildningsprogrammen. (Tidigare uppflyttningskrav till högre årskurs är borttaget sedan 2018 och inga dispenser ges på TFAFK och TFOFK).

De villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs inom ett utbildningsprogram framgår av kursplanerna i utbildningsplanen. Bestämmelserna om behörighet har införts för att säkerställa att du som student har rätt förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Du varken antas eller registreras till en kurs om behörighetskravet inte är uppfyllt vid kursstart. Detta gäller utan undantag.

KTH kan inte garantera heltidsstudier för studenter som inte uppfyller behörighetskraven.

Jag saknar information som ska vara utskickad

Bevaka e-postadressen du angett i Ladok, din KTH-mailadress och programwebben så missar du troligen ingen information från studievägledningen. Vi rekommenderar studenter att ha en aktiv prenumeration på programwebben, att man inte stänger av den.

Masterprogrammet Fastigheter och byggande – sista ansökningsdag är 15 januari 2021!

https://www.kth.se/en/studies/master/realestate

Kontakt: Masterhandläggare ABE-skolan masterprogram@abe.kth.se

Frågor om utbytesstudier:

https://www.kth.se/social/program/tfofk/page/testsida-2-3/

Information angående situationen och anpassningar i samband med covid-19

https://www.kth.se/aktuellt/covid-19

https://www.kth.se/student/covid19/en-trygg-studiemiljo-under-covid-19-1.1022550

Frågor om CSN och studiemedel hänvisas till CSN https://www.csn.se/kontakta-oss.html

Terminstider och läsårsindelning:

https://www.kth.se/student/schema/lasarsindelning/2020-2021-1.912090 

Läsa om en kurs - omregistrering

Kontakta institutionen som ger kursen via e-post för att omregistrera dig på kurser.

Du behöver en kursregistring för att kunna anmäla dig till den obligatoriska anmälan till tentamen via personliga menyn. Läs om tentamensreglerna här: https://www.kth.se/student/kurs/tentamen.

AI-kurser Fastigheter och byggande
SF-kurser Matematik
AG-kurser Samhällsplanering och miljö
Kontaktuppgifter till studentexpeditionerna hittar du på KTHs webb
https://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/kurs-och-studentexpeditioner-1.328345

Anmälan till tentamen, frågor om tentamen, plussning, äldre tentor, betygsrapportering, m.m.

Gäller din fråga om äldre tentamen, anmälan till tentamen eller betygsrapportering så är det skolans institutioner som sköter detta.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen
KTH

Feedback News