Tillgodoräknande av hel kurs

Tillgodoräknade av hel kurs

Om man anser att man genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan man ansöka om tillgodoräknande av hel kurs. 

Du ansöker genom att fylla i denna blankett. Det är studentens ansvar att se till som sökande att säkerställa att det finns tillräckligt med underlag för att KTH ska kunna göra en bedömning av din ansökan. Ansökan mejlar du till studievägledningen för handläggning.

En ansökan om  tillgodoräknande sker alltid genom en prövning . Du kan alltså inte få ett förhandsbesked. Eftersom detta är en bedömningsfråga kan processen ta tid. Se därför till att göra din ansökan i god tid.

Ett beviljat tillgodoräknade innebär att du slipper läsa kursen. Betyg baseras på kurs som tillgodoräknandet grundas på.  

Ett beviljat tillgodoräknande kan i vissa fall innebära att du under en period inte uppfyller kraven för att erhålla fullt studiemedel. För alla praktiska frågor om studiemedel och ditt enskilda ärende bör du ta kontakt med CSN direkt. https://www.csn.se/kontakta-oss.html

Ett avslagsbeslut om tillgodoräknande kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

Mer information om tillgodoräknande av kurs kan du läsa på KTH hemsida via denna länk

För ytterligare information om hur du ansöker om tillgodoräknande av hel kurs och hur det eventuellt kan påverka dina fortsatta studier kontakta studievägledare eller internationell koordinator, om du varit utbytesstudent.

Feedback News