Information om kursval inför åk 2

Time: Thursday 27 April 2023 at 10:00 - 11:00 2023-04-27T10:00:00 2023-04-27T11:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Degree Programme in Computer Engineering (TIDAA, 180 cr)

Location: Digital

Activity: Information

Student groups: TIDAA_1, TITEH_TIDA_2

Details (TimeEdit): Informationspass - Zoom länk: https://kth-se.zoom.us/j/61644519328 Info om kursval inför höstterminen.

Info:

Studievägledare informerar om:

AKP valet- hur ni söker kurserna till åk 2

Behörighetskrav till kurser

annat viktigt att tänka på

Zoom länk: 

https://kth-se.zoom.us/j/61644519328 

Välkommen!

Scheduling staff created event 28 February at 09:18
Scheduling staff edited 17 March at 03:39

['TITEH_TIDAA_12', 'TITEH_TIDAA_21']

Administrator Frida Nilsson edited 23 March at 09:23

Information om kursval inför H23

Administrator Frida Nilsson edited 11 April at 14:20

Information om kursval inför H23åk 2

Studievägledare informerar om:¶

AKP valet- hur ni söker kurserna till åk 2¶

Behörighetskrav till kurser¶

annat viktigt att tänka på¶

Välkommen!¶

Administrator Frida Nilsson edited 18 April at 10:43

Studievägledare informerar om:

AKP valet- hur ni söker kurserna till åk 2

Behörighetskrav till kurser

annat viktigt att tänka på

Zoom länk: ¶

https://kth-se.zoom.us/j/61644519328 ¶

Välkommen!

Accessible to the whole world.

Last changed 2023-04-18 10:43

Tags: None so far.

Feedback News