News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2022
Scheduling staff created event 2 May at 12:29
 
February 2022
Anders Sjögren posted 23 February at 10:55
 
December 2021
Anders Sjögren posted 22 December 2021
 
Anders Sjögren posted 12 December 2021
 
November 2021
Anders Sjögren posted 12 November 2021
Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande:

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

Anders Sjögren edited 12 November 2021

Lära dig om "Molnet/Cloud"? Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande: (Google, IBM m fl har liknande "molnplattformar)

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

· Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

· Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

· Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

· Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.

commented 18 November 2021

Ramverk för att konstruera "Webbapplikationer"

Angular är ett sådant ramverk. Här finns en gratisbok om detta, se nedan.

(Min kritik mot boken är att det saknas försök att på ett abstrakt sätt försöka modellera ramverkets arkitektur, design, och tillämpning både statiskt och dynamiskt i syfte att konceptuellt, tydligt och enkelt förklara viktiga grundprinciper i just arkitektur och design. Kanske ett examensarbete för TIDAB-student att tillföra detta? För en dataingenjör är ju detta, d v s "modellering", ett examensmål ;-)

The Angular Mini-Book

by Matt Raible

The Angular Mini-Book is a guide to getting started with Angular. You'll learn how to develop a bare-bones application, test it, and deploy it, how to integrate Angular with Spring Boot, and more.

Download Now

commented 18 November 2021

Google Cloud Learn

Det finns förstås också Google Cloud Learn. Här är ett event den 9:e december 2021 (för Europa), se länk

mvh Anders

 
Scheduling staff created event 1 November 2021
Scheduling staff edited 12 November 2021

['TIVNMDAB_DDNB_1', 'TIEDBEBSM_1', 'TIVNM_AUSYCLNS_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TEBSM_INPFEL_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_DPU2B_3', 'TIVNM_HCID_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIVNM_DASC_1', 'TIEDB_2', 'TSEDM_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TIEDB_3', 'TIDAB_DPUB_1AUSM_1', 'TIVNM_VCCN_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIDAB_DPUB_1', 'TNTEM_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TIVNM_INSY_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TIEDB_2', 'TIVNM_CLNIDMTK_1', 'TNTEM_NTEACOMM_TRN_1', 'TIDAB_3', 'TIDADDNB_23', 'TIDAB_DPUB_22_3', 'TIVNM_INSYCLNI_1', 'TIDAB_DDNBVNM_VCCO_1', 'TEBSM_INSRPF_1', 'TEBSM_1', 'TCOMM_TRN_1IDAB_3', 'TCOMK_2', 'CINTE_13', 'TIVNM_ICSEDM_PVT_1', 'TSEDM_PVTCOMM_SMK_1', 'TCOMK_3', 'TIDAB_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIVNM_VCCOHCID_1', 'TIVNM_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TCOMK_31', 'TSEDM_DASC_1', 'TIVNM_CLNSHCIN_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TCOMK_1', 'CINTE_32', 'TEBSM_INMV_1', 'TIVNM_VCCNDASC_1', 'TNTEM_1', 'TIVNM_HCIN_1', 'TCOMM_ITE_1', 'CINTE_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TIVNM_DMTK_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TIVNM_AUSM_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TIVNM_INSMIEDB_3', 'TNTEM_NTEB_1', 'TIDAB_DPUB_2', 'CINTE_2', 'TIVNM_AUSY_1', 'TCOMM_1', 'CINTE_1', 'TIVNM_INSM_1', 'TSEDM_1', 'TNTEM_NTEA_1']

Scheduling staff edited 13 November 2021

['TIDAB_DDNB_1', 'TEBSM_1', 'TIVNM_CLNS_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TIEDB_1', 'TIDAB_DPUB_3VNM_VCCO_1', 'TIEDB_2', 'CINTE_1', 'TCOMM_TRN_1', 'TIVNM_CLNI_1', 'TIVNM_AUSMCLNS_1', 'TIVNM_VCCN_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TIDAB_DPUB_1', 'TNTEMEBSM_INMV_1', 'CINTE_3', 'TCOMM_SMK_1', 'TIVNM_DASC_1', 'TIVNM_ICT_1', 'TEBSM_INSR_1', 'TIVNM_INSYNTEM_1', 'TIVNM_DASE_1', 'TIEDB_2DAB_DPU2_3', 'TIVNM_DMTKASE_1', 'TCOMM_TRIVNM_HCIN_1', 'TIDAB_DDNBSAIN_3', 'TIDAB_DPU2_32', 'TIVNM_CLNIHCID_1', 'TIVNM_VCCO_1', 'TEBSM_INPF_1DAB_DDNB_3', 'TIDAB_3DPUB_2', 'TCOMK_21', 'CITNTE_3', 'TSEDM_PVT_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TCOMK_3M_NTEA_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'CINTE_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_SAIN_3VNM_DMTK_1', 'TIVNM_HCIDAUSY_1', 'TIVNM_1', 'TCOMM_ITE_1DAB_DPUB_1', 'TIDAB_3', 'TCOMK_12', 'TSEDM_DASCPVT_1', 'TIVNM_HCIN_1', 'TIDAB_2', 'TEBSM_INMV_1COMM_ITE_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TIVNM_DASCAUSM_1', 'TISEDB_3', 'TNTEM_NTEBM_1', 'TCOMK_3', 'TIVNM_INSM_1', 'TIDAB_DPUDNB_2', 'CINTE_2TCOMM_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_AUINSY_1', 'TCOMM_1', 'CINTE_1', 'TIVNM_INIEDB_3', 'TEBSM_1', 'TSEDMIDAB_1', 'TNTEM_NTEAEBSM_INPF_1']

Scheduling staff edited 24 November 2021

['TIVNM_VCCO_1', 'TIEDB_2', 'CINTE_1', 'TCOMM_TRNCOMK_2', 'TIDAB_3', 'TIDAB_2', 'TIVNM_CLNI_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_CLNIDASC_1', 'TIVNM_CLNSHCIN_1', 'TIVNM_VCCNDMTK_1', 'TEBSM_INMVIDAB_DPUB_1', 'TIVNM_AUSM_1', 'CITNTE_3M_1', 'TCOMM_SMKIVNM_ICT_1', 'TIVNM_DASCINSY_1', 'TIVNM_ICTVCCO_1', 'TEBSM_INSR_1COMK_3', 'TCINTEM_1', 'TIVNM_1', 'TIDAB_DPU2_3', 'TIVNM_DASEEBSM_INEL_1', 'TIEDB_2', 'TIDAB_1', 'TIVNM_HCIND_1', 'TIDAB_SAIN_3', 'TIDAB_2VNM_INSM_1', 'TIVNM_HCIDVCCN_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TIDAB_DPUB_2', 'TCOMK_1', 'TNTEM_NTEAVNM_DASE_1', 'TSEDM_1', 'TEBSM_1', 'TIDAB_DPUB_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TNTEM_NTEBA_1', 'CINTE_2', 'TEBSM_INELTIDAB_DPU2_3', 'TCOMM_1', 'TIEDB_13', 'TIVNM_DMTK_1', 'TIVNM_AUSY_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'TIDAB_3', 'TCOMK_2', 'TSEDM_PVTCLNS_1', 'TIDAB_DDNB_3', 'TEBSM_INSR_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TSEDM_DASC_1CINTE_2', 'TIDAB_DPUB_32', 'TIVNM_AUSM_1', 'TSEDM_1', 'TCOMK_3', 'TIVNM_INSM_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'TCOMM_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIVNM_INSYCOMM_TRN_1', 'TIVNM_1', 'TIDAB_DDNB_2', 'CINTE_3', 'TSEDM_DASC_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TISEDB_3M_PVT_1', 'TEBSMCOMK_1', 'TIEDAB_1', 'TEBSM_INPFIVNM_AUSY_1']

 
October 2021
Anders Sjögren posted 4 October 2021
 
September 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 7 May 2021

['CINMETE_23', 'CMEINTE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'TIEDBCINTE_2', 'CINTE_3TIEDB_2']

Scheduling staff edited 8 May 2021

['CMEINTE_32', 'CINMETE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'CINTETIEDB_2', 'TIEDB_2CINTE_3']

Scheduling staff edited 29 September 2021

Information om utbytesstudier - https://kth-se.zoom.us/j/61487438223

['CINTE_23', 'CMETE_3', 'TIDAB_2', 'CMETE_2', 'TIEDAB_2', 'CINTE_32', 'TIEDB_2']

Scheduling staff edited 1 October 2021

['CINTE_3', 'CMETE_3', 'CMETE_2', 'TIDAB_2', 'CINTE_2', 'CINTE_3', 'CMETE_3', 'TIEDB_2']

Scheduling staff edited 8 October 2021

['CMETE_2', 'TIDATIEDB_2', 'CINTE_23', 'CINTE_32', 'CMETE_3', 'TIEDBDAB_2', 'CMETE_2']

Scheduling staff edited 25 October 2021

['TIEDB_2CINTE_3', 'CINMETE_3', 'CINTE_2', 'CMETE_3TIDAB_2', 'TIEDAB_2', 'CMETE_2']

Scheduling staff edited 29 October 2021

['CINTE_32', 'CMETE_32', 'CINTETIDAB_2', 'TIDAB_2CINTE_3', 'TIEDB_2', 'CMETE_23']

 
Anders Sjögren posted 16 September 2021
 
August 2021
Administrator Anders Sjögren posted 26 August 2021
Administrator Anders Sjögren edited 26 August 2021

ACM - en erkänd organisation inom "Computing as a Science and Profession" Det är gratis att få deras nyhetsbrev, anmälan se länk.

Det senaste som kom till mig var en artikel om jämförelse av "strängar" (string) vid programmering, se länk och länk

 
Administrator Anders Sjögren posted 24 August 2021
Administrator Anders Sjögren edited 24 August 2021

Valbar kurs P1 - ett tips You are welcome to register for the course ID1219 i Software Evolution and Maintenance. It starts on August 30 and it is part time. It is a nice continuation of IV1303 and II1302.

Almost 90% of your future work will deal with evolution and maintenance. So, you will make a very wise choice by choosing this course. The link to the course is:

https://www.kth.se/student/kurser/kurs/ID1219

 
Administrator Anders Sjögren posted 13 August 2021
 
Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 7 May 2021

Brädspel eller liknande - Kvällsaktiviteter för personer som vill stanna kvar längre.

Scheduling staff edited 11 August 2021

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 0bd27197-0589-4f34-8ba8-8c5ee1173a73, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

Brädspel eller liknande - Kvällsaktiviteter för personer som vill stanna kvar längre. Kvällsaktiviteter - Kvällsaktiviteter med nämder

 
June 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 18 June 2021

Fredag 24 september 2021 kl 165:00 - 187:00

['TIEDAB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'CINTE_1', 'TIEDAB_DDNB_1', 'TIDAB_1']

Scheduling staff edited 18 June 2021

58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16Digital

Scheduling staff edited 18 June 2021

Fredag 24 september 2021 kl 15:00 - 176:00

Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/66615080642

Scheduling staff edited 2 July 2021

['TIEDAB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'CINTE_1', 'TIEDAB_DDNB_1']

Scheduling staff edited 16 July 2021

['TIEDB_1', 'TIDAB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'CINTE_1', 'TIEDB_1', 'TIDAB_DDNB_1']

 
Administrator Anders Sjögren posted 2 June 2021
Administrator Anders Sjögren edited 2 June 2021

Examensarbete TIDAB - är du på gång och ska starta nu i P1 hösten 2021? Hej,

Man kan starta sitt examensarbete vid tre tillfällen under året, P1, P3 och P4. Detta för att kunna inordnas i handledningsgrupper tillsammans med flera andra exjobb och exjobbare.

Anmäl till PA, senast 11 juni, om du planerar att göra ditt exjobb i höst (som då måste starta i P1). Skicka ett mejl till as@kth.se och ange att du skall starta exjobb i P1 samt om du skall göra exjobbet på hel- eller halvfart samt med vem du tänker göra exjobbet tillsammans med. Det är så mycket bättre att vara två eän att vara ensam.

mvh Anders Sjögren, as@kth.se

 
Administrator Anders Sjögren posted 2 June 2021
 
May 2021
Administrator Anders Sjögren posted 19 May 2021
 
January 2021
Administrator Anders Sjögren posted 22 January 2021
 
Administrator Anders Sjögren posted 17 September 2020
Administrator commented 25 September 2020

Hej igen,

Nu finns exjobbsmässan även som evenemang på Facebook, se https://fb.me/e/3vwXaIx3A 

mvh Anders

Administrator commented 3 November 2020

Fråga:

Det står det att man ska ha anmält sig senast den 1a december. Betyder det att jag måste hitta en partner och ett företag samt bestämt exakt vad det är för uppgift jag ska göra redan den 1a december? Jag har haft studieuppehåll så känner inte direkt någon längre, hur kan jag gå till väga för att hitta en partner?

Sen angående kurserna. Jag har 3 kurser som ska gå nu i P3 som jag har påbörjat förut men inte avslutat:

  •  Design of Global Applications IV1201
  • Programming of Interactive Systems ID2010
  • Programmering 2 ID1019

Eftersom jag bara kan läsa 2 av dem undrar jag om det finns något rätt och fel när jag väljer vilka 2 jag ska gå? Och sen även om jag ska söka som vanligt via antagning när jag redan har gått kursen förut eller om det är annorlunda då?

Svar:

Hej NN,

Det viktigaste med ”anmälan” den 1/12 för exjobb är att ange i vilken eller vilka läsperioder som du avser att gör ditt exjobb. Har du ingen partner så gör man exjobbet själv.

Innan exjobbet kan starta så måste du ha en godkänd exjobbsuppgift. Ju tidigare desto bättre men dröj inte för länge så att det blir kris. Kontakta mig om dina förslag.

Av  kurserna du listar bör du välja de två kurser som kommer att ha störst betydelse i ditt kommande exjobb. För att få börja med en viss typ av exjobbsuppgift så kan examinator för exjobbet ställa krav på att kunskapsgrundande kurser skall vara avklarde.

Mvh Anders

Administrator commented 18 November 2020

FRÅGA:

Hej!
Har en fråga gällande examensarbetet, för på sidan https://www.kth.se/student/kurser/kurs/II142X​ står det under "Särskild behörighet" att man måste ha minst 120 hp avklarade bestående av fullständigt avklarade kurser. När sker denna beräkningen i så fall?
Med vänliga hälsningar NN

SVAR:

Hej,

  1. Uträkningen sker när du ber expeditionen att fylla i del 1 på din exjobbsblankett och bekräfta att du har godkänt antal hp.
  2. När del 1 är ifylld och klar så ska din utsedda examinator för exjobbet godkänna din exjobbsuppgift och signera i del 2 på blanketten.
  3. När del 2 är ifylld och signerad så lämnas den till expeditionen och du blir då kursregistrerad på exjobbskursen och kan starta ditt exjobb.

Mvh Anders

Administrator commented 27 November 2020

Hej igen,

Inför och under exjobbet så läs följande broschyr och inuti länkade dokument.
Kort om exjobbet, skriv ut dubbelsidigt och vik till 6 sidor, se länk.

OBS! Det är på detta sätt som jag brukar genomföra handledning av examensarbetet. Andra handledare eller examinatorer har förmodligen sina egna inprövade modeller för handledning.

Mvh Anders

Administrator commented 1 December 2020

(Meddelandet nedan har skickats till berörda via mejl)

Hej Alla xjobbare i P3 och P4 våren 2021,

Nu har jag fått in ca 50 studenter (TIDAB+några till) som anmält sig för exjobb våren 2021.
Det som jag nu har gjort är att bjuda in er till vår exjobbskurs i Canvas (gemensam för flera program på grundnivå), se
https://kth.instructure.com/courses/1585/modules ifall ni inte är inlagda sedan tidigare.

Innan den 10 december så skulle jag vilka att ni lägger in ett första utkast på er exjobbsuppgift via denna inlämningsuppgift,
https://kth.instructure.com/courses/1585/assignments/17282
Om ni inte har något uppgift än så skriv detta och ange vad ni siktar på för typ av uppgift.

Jag skall också ordna till något sätt att ”matcha” ihop er med en examinator och en KTH-handledare (lärare på KTH). Det är till er exjobbs-examinator som ni sedan skall lämna exjobbsblanketten för att få del 2 signerad och exjobbsuppgiften godkänd.

Till er som skall göra exjobb på NSELab (etisk hackning) så ordnar de med examinator och handledare.

Återkommer alltså med ”matchningen” för övriga.

Mvh Anders

Administrator commented 15 January 2021

Information, för TIDAB, om Examensarbetet som gavs den 15 januari 2021

mvh

Anders

 
Administrator Anders Sjögren posted 11 January 2021
 
November 2020
Administrator Anders Sjögren posted 23 November 2020
 
Scheduling staff created event 13 November 2020
Scheduling staff edited 13 November 2020

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIEDB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUDNB_1', 'TIDABCINTE_1', 'CINTETIDAB_DPUB_1']

Scheduling staff edited 17 November 2020

['TIEDB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DDNPUB_1', 'CINTETIDAB_1', 'TIDAB_DPUBCINTE_1']

Scheduling staff edited 19 November 2020

Fråga Björn om studieteknik - ÅK1 Länk: https://www.kth.se/student/studentliv/studieresultat/kalender/fraga-bjorn-om-studieteknik-1.1027757?date=2020-12-02&orgdate=2020-11-13&length=1&orglength=0 Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68463189755

Scheduling staff edited 20 November 2020

['TIEDB_1', 'CINTE_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'TIDAB_1', 'CINTE_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TIEDAB_1', 'CINTE_1', 'TIDAB_DDNPUB_1', 'TIEDAB_DPUB_1', 'TIDAB_DDNB_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TIDABCINTE_1', 'CINTETIEDB_1', 'TIDAB_DPUDNB_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_DDNPUB_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['CINTE_1', 'TIEDB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_1', 'TIDAB_DPUPUB_1', 'CINTE_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_1']

 
October 2020
Administrator Anders Sjögren posted 6 October 2020
 
August 2020
Administrator Anders Sjögren posted 11 August 2020
 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TIEDAB_DPUB_1', 'TIDAB_1', 'TIEDB_1', 'CINTE_1', 'TIDAB_DDNBDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'CINTE_1']

Scheduling staff edited 17 June 2020

Onsdag 16 september 2020 kl 13:00 - 154:00

58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16Digital

['TIEDAB_DPUB_1', 'TIDABCINTE_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'CINTE1', 'TIEDB_1']

Scheduling staff edited 18 June 2020

['TIDAB_DPUB_1', 'CINTETIDAB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'TIDABCINTE_1', 'TIEDB_1']

Scheduling staff edited 20 June 2020

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/64549332891

Scheduling staff edited 26 June 2020

['TIDAB_DPUDNB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'TIDAB_DDNB_1', 'CINTE_1', 'TIEDB_1']

Scheduling staff edited 10 July 2020

['TIDAB_DDNB_1', 'TIEDB_1', 'TIDAB_DPUB_1', 'TIDAB_1', 'CINTE_1', 'TIEDB_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TIEDAB_DDNB_1', 'TIEDAB_1', 'TIDAB_DPUDNB_1', 'TIDABCINTE_1', 'CINTETIDAB_DPUB_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TIEDB_1', 'TIDAB_1', 'TIDAB_DDNDPUB_1', 'CINTE_1', 'TIDAB_DPUDNB_1', 'TIDAB_1']

 
February 2020
Administrator Anders Sjögren posted 19 February 2020
 
Administrator Anders Sjögren posted 7 February 2020
 
January 2020
Administrator Anders Sjögren posted 29 January 2020
 
Scheduling staff created event 9 January 2020
Scheduling staff edited 10 January 2020

['TCOMM_1', 'TEBSM_INMVEL_1', 'TIDABNTEM_NTEA_2', 'TCOMK_2M_1', 'TSEDM_PVTCOMM_TRN_1', 'TSEDM_SECPVT_2', 'TEBSM_1', 'TCOMM_SMKNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_1', 'TNTEM_12', 'TCOMK_3', 'CINTESEDM_DASC_2', 'TEBSM_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TNTEM_NTEC_21', 'TEBSM_INEL_2MV_1', 'TCOMM_ITE_1SEDM_2', 'TNITEM_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TEBSM_INPFH_TIDB_3', 'TCOMK_3', 'TIDAB_3', 'TSEDM_PVT_1', 'TITEH_TIEDB_2', 'TNTEM_NTECEBSM_INSR_1', 'TSEDM_PVT_2DASC_1', 'TIEDAB_2', 'TIEDB_3', 'TEBSM_INSR_1', 'TITEH_TIDBCINTE_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMK_2', 'TICINTEH_3', 'TEBSM_INEL_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TIDAB_3', 'CINTE_3', 'TSEDM_DASCITEH_3', 'TIEDB_3', 'TNTEM_NTEA_1', 'TITEH_TIED_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TNTECOMM_NITEA_2_1', 'TNTEM_NTEB_2', 'TITEH_TIED_2', 'TITEH_TIED_32', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSIEDMB_2', 'TSEDM_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TSEDM_DASCCOMM_SMK_1', 'TEBSM_INEL_2']

Scheduling staff edited 17 January 2020

['TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TCOMM_1', 'TCOMM_TRN_1ITEH_3', 'TIEDB_2', 'TSEDM_SEC_2', 'TSEDM_PVT_2DASC_1', 'TNITEM_NTEB_1H_TIED_3', 'TSEDM_1', 'TNTEMEBSM_INEL_2', 'TSEDM_DASCPVT_2', 'TEBSM_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TEBSM_INMVIDAB_2', 'TITEH_2', 'TEBSM_INSR_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TSEDM_2PVT_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TCOMK_3', 'TIDAB_3', 'TSEDM_PVTNTEM_NTEC_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TEBSM_INSRNTEM_NTEB_2', 'TNTEM_1', 'TSEDM_DASC_2', 'TCOMM_1', 'TIDABCOMK_2', 'CINTE_2TEBSM_INPF_1', 'TIEDB_3', 'TNTEM_NTECA_2', 'TCOMM_SMK_21', 'CINTETIDAB_3', 'TINTEH_3M_2', 'TIEDB_3', 'TNTEM_NTEA_1', 'TITEH_TIED_3', 'TEBSM_INPF_1EBSM_INMV_1', 'TEBSM_INEL_1', 'CINTE_3', 'TCOMK_3', 'TSEDM_2', 'TCOMM_ITE_1', 'TNTEM_EBSM_1', 'CINTEB_2', 'TITEH_TIED_2', 'TITEH_2', 'TNTEM_1', 'TIEDB_2', 'TCOMM_SMK_1', 'TEBSM_INEL_2NTEM_NTEB_1', 'TNTEM_NTEC_1']

Scheduling staff edited 18 January 2020

['TITEH_3', 'TIEDB_2EBSM_INEL_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TSEDM_SECPVT_2', 'TSEDM_DASCNTEM_1', 'TINTEH_TIED_3', 'TSEDM_1', 'TEBSM_INEL_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TIDAB_2M_NTEA_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TSEDM_1', 'TCOMM_TRN_1', 'TEBSM_1', 'TITEHEDB_2', 'TEBSM_INSR_1', 'TNTEM_NTEAC_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TITEH_TIDB_22', 'TSEDM_DASC_2', 'TEBSM_INPF_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NTEB_2', 'TNTEM_12', 'TSEDM_DASC_2', 'TCOMM_1ITEH_TIED_2', 'CINTE_3', 'TCOMKIDAB_2', 'TEBSM_INPF_1', 'COMK_3', 'TITEH_TIEDB_3', 'TNTEM_NTEA_2B_1', 'TITEH_3', 'TCOMM_SMKITE_1', 'TIDAB_3COMM_1', 'TNTEMCOMK_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TEBSM_INELCOMM_SMK_1', 'TSEDM_DASC_1', 'CITNTE_3', 'TCOMK_3', 'TSEDM_2', 'TCOMM_ITE_1', 'TEBSM_1M_NTEC_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSEDM_SEC_2', 'TIDAB_3', 'CINTE_2', 'TITEH_TIEDB_2', 'TNTEM_NTEIEDB_13', 'TNITEM_NTEC_1H_TIDB_3', 'TITEH_2']

Scheduling staff edited 31 January 2020

['TEBSM_INEL_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TSEDM_PVT_2', 'TNTEM_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TSEDM_1ITEH_TIDB_3', 'TNTEM_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TCOMK_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TSEDM_PVT_2', 'TNTEM_NTEB_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TEBSSEDM_12', 'TISEDB_2M_1', 'TEBSM_INSR_1NTEM_1', 'TITEH_3', 'TNTEM_NTEC_1', 'TSIEDM_2B_3', 'TSEDM_DASC_2', 'TEBSM_INPF_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NTEITEH_TIED_3', 'TNTEM_NTEA_1', 'TIDAB_2', 'TIDAB_23', 'TNITEMH_2', 'TITEH_TIEDSEDM_SEC_2', 'CINTE_3', 'TIDAB_2', 'TCOMK_3EBSM_INEL_1', 'TITEH_TIED_3DB_2', 'TNTEM_NTEB_1A_2', 'TITEH_3COMM_TRN_1', 'TCOMM_ITESMK_1', 'TCOMM_1', 'TCOMK_2', 'TCOMM_SMKNTEM_NTEB_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TSEDM_SECITEH_TIED_2', 'TIEDAB_32', 'CINTCOMM_ITE_21', 'TITEH_TIDB_2', 'TIEDB_3', 'TITEH_TIDB_3', 'TITEH_2CINTE_2', 'TEBSM_1', 'TEBSM_INEL_2', 'TCOMK_2', 'TEBSM_INSR_1']

Scheduling staff edited 1 February 2020

['TINTEH_TIDB_3M_NTEA_2', 'TNITEMH_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TCOMK_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TSEDM_PVTIDAB_2', 'TITEH_TIED_3', 'TSEDM_DASC_1', 'CINTE_2', 'TNITEM_NTEBH_TIED_2', 'TCOMM_1', 'TSEDM_2', 'TSEDM_1', 'TNTEM_1NTEM_2', 'TNTEM_NTEC_2', 'TICINTEH_3', 'TNTEM_NTEC_1', 'TIEDB_3', 'TITEH_TIED_3EBSM_INSR_1', 'TEBSM_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TNTEM_NTEAC_1', 'TIDAB_2', 'TIDAB_3', 'TITEH_2', 'TSEDM_SEC_2', 'CINTE_3', 'TEBSM_INEL_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TNTEM_NTEANTEM_NTEA_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TSEDM_DASC_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TCOMM_SMKITE_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TNTEM_NTEB_1', 'TNTEM_NTECB_2', 'TEBSM_INEL_2', 'TIDAB_3', 'TSEDMV_1', 'TSEDM_DASC_2PVT_1', 'TSEDM_PVT_12', 'TITEH_TIEDB_2', 'TIETEH_TIDB_23', 'TCOMM_ITE_1', 'CINTEEBSM_INEL_1', 'TCOMK_3', 'TSEDM_SEC_2', 'TEBSNTEM_1', 'TEBSM_INEL_2SEDM_2', 'TITEH_3', 'TCOMK_2M_1', 'TEBSM_INSR_1IEDB_3', 'TIEDB_2', 'TCOMK_2']

Scheduling staff edited 4 February 2020

['TNTEM_NTEA_2', 'TITEH_2COMM_SMK_1', 'TCOMM_1', 'TIEDAB_2', 'TINTEH_TIED_3', 'TSEDM_DASC_1', 'CIM_NTEB_2', 'TITEH_TIEDB_2', 'TNTESEDM_21', 'TNTEM_NTEC_2', 'CINTE_3', 'TEBSM_INSR_1', 'TEBSM_1', 'TEBSM_INPFIDAB_2', 'TEBSM_INSR_1', 'CINTE_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TNITEM_NTEC_1H_2', 'TITEH_3', 'TNTEM_NTEA_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TSEDM_DASC_2', 'TCOMM_TRN_1', 'TCOMM_ITE_1SEDM_2', 'TNTEM_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TNTEM_NTEBC_1', 'TNTEM_NTEB_2SEDM_PVT_1', 'TEBSM_INEL_21', 'TITEH_TIDAB_3', 'TSEDM_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TSEDM_PVT_2', 'TITEH_TIDB_2', 'TITEH_TIDB_3', 'TEBSM_INEL_1SEC_2', 'TITEH_TIED_3', 'TCOMM_ITE_1', 'TCOMK_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TIEDB_3', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMK_3M_TRN_1', 'TSEDM_SECPVT_2', 'TNTEEBSM_1', 'TSEDM_2', 'TITEH_3', 'TCOMM_1EBSM_INPF_1', 'TEBSM_INEL_2', 'TCOMK_3', 'TNTEM_NTEA_2', 'TIEDAB_3', 'TIEDB_2', 'TCOMKNTEM_1', 'CINTE_3', 'TITEH_TIED_2']

Scheduling staff edited 7 February 2020

['TCOMM_SMK_1', 'TCOMM_1', 'TIEDB_2', 'TNTEM_NTEB_2ITEH_TIED_3', 'TITEH_TIEDB_2', 'TSEDM_1DASC_2', 'TIDAB_2', 'TEBSM_INSR_1ITEH_2', 'CINTE_23', 'TNTEM_NTEBSEDM_SEC_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TITEHSEDM_2', 'TITEH_3COMM_SMK_1', 'TNTEM_NTEA_12', 'TSEDM_DASC_2', 'TSEDM_2', 'TNTEM_2NTEM_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TIDAB_3', 'TEBSM_INMV_1EL_2', 'TNTECOMM_NITEC_1', 'TSEDM_PVTCOMM_TRN_1', 'TEBSM_INELPF_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TSEDM_SCOMK_3', 'TNTEM_NTEC_2', 'TINTEH_TIED_3', 'TCOMM_ITEM_NTEB_2', 'TSEDM_1', 'TCOMKIEDB_2', 'TSEDM_DASCNTEM_NTEA_1', 'TIEDB_3', 'TNTEM_NTEC_2', 'TCOMM_TRN_11', 'TNTEM_NTEB_1', 'TITEH_3', 'TSEDM_PVT_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TCOMK_2', 'TEBSM_INPFSR_1', 'TEBSM_INEL_2CINTE_2', 'TEBSM_1', 'TCOMK_3M_1', 'TNTEM_NTEA_2C_1', 'TITEH_TIDAB_32', 'TNTEM_1', 'CINTE_3SEDM_PVT_1', 'TITEH_TIED_2DB_3']

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TITEH_TIED_3', 'TITEH_TIED_2', 'TSEDM_DASC_2', 'TIDAB_2', 'TITEH_2', 'CINTE_3', 'TSEDM_SEC_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TSEDM_2', 'TCOMM_SMKEBSM_INEL_2', 'TIEDB_3', 'TCOMM_1', 'CINTE_3', 'TEBSM_INPF_1', 'TSEDM_2', 'CINTE_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TNTEM_NITEAH_2', 'TNTEM_2', 'TEBSM_INMV_1IDAB_2', 'TIDAB_3', 'TEBSM_INEL_2COMM_SMK_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TCOMM_TRNIEDB_2', 'TNTEM_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TCOMK_3', 'TNTEM_NTECITEH_TIDB_3', 'TCOMK_2', 'TNTEM_NTEB_21', 'TSEDM_1', 'ITEH_TIEDB_2', 'TNTEM_NTEA_1', 'TIETEH_TIDB_32', 'TNTEM_1', 'TNTEM_NTEBEBSM_INSR_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TINTEH_3M_NTEA_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TCOMK_23', 'TEBSM_INSR_1', 'CINTE_2', 'TEBSM_1', 'TCOMMSEDM_SEC_2', 'TSEDM_1', 'TCOMM_TRN_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TNTEM_NTEC_12', 'TINTEH_TIDM_NTEB_2', 'TSEDM_PVT_1', 'TITEH_TIDB_3DASC_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TITEH_TIED_3', 'TITEH_3', 'TNTEM_NTEC_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TEBSM_INEL_2', 'TIEDB_3', 'TCOMM_1', 'CINTENTEM_NTEA_2', 'TEBSM_INSR_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TITEH_TIED_3', 'TEBSM_INPFMV_1', 'TSEDM_21', 'CINTETIEDB_2', 'TEBSM_INEL_1IEDB_3', 'TITEHDAB_2', 'TNTEM_2', 'TIDAB_2', 'TIDAB_3', 'TCOMM_SMK_1', 'TCOMM_ITE_1', 'TIEDSEDM_SEC_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TEBSM_INEL_1', 'TITEH_2', 'TNTEM_NTEB_2', 'TNTEM_1', 'NTEBSM_1', 'TINTEH_TIDB_3M_1', 'TCOMK_23', 'TNTEM_NTEB_1', 'TITEH_TISEDM_DASC_2', 'TSEDM_2', 'TNTECOMM_NITEA_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TEBSM_INSR_1', 'TSEDM_DASC_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TCOMK_3', 'TSEDM_SEC_2', 'TSEDM_1', 'TCOMM_TRN_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TNTEM_NTEB_2', 'TSEDM_DASC_2', 'TEBSM_INMV_1', 'TITEH_TIED_3', 'TITEH_3', 'TNTEM_NTEC_13', 'TITEH_TIED_2', 'TCOMM_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TIDAB_3', 'CINTE_3', 'TCOMM_SMK_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TCOMM_TRN_1', 'TNTEM_2', 'TNTEM_NTEA_1', 'TNTEM_NTEC_2', 'TITEH_TIDB_2', 'TEBSM_1', 'TEBSM_INEL_2', 'CINTE_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TSEDM_DASC_1', 'TCOMK_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TNITEM_NTEA_2', 'TEBSM_INSR_1', 'TSEDM_PVT_1', 'TITEH_TIED_3', 'TEBSM_INMV_1', 'TSEDM_1', 'H_TIDB_2', 'TITEH_TIED_3', 'CINTE_3', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIEDB_2', 'TIEDB_3NTEM_NTEC_2', 'TIDAB_2', 'TSEDM_SEC_2', 'TNTEM_NTEC_1', 'TEBSM_INEL_1ITEH_2', 'TSEDM_DASC_1', 'CINTE_2', 'TITEH_23', 'TNTEM_NTEB_2', 'TNTEM_NTEB_1', 'TNTEM_1', 'TCOMKCOMM_TRN_1', 'TCOMM_SMK_1', 'TEBSM_INMV_1', 'TITEH_TIDB_3', 'TSEDM_DASEC_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TCOMM_ITEK_3', 'TCOMM_1', 'TITEHDAB_3', 'TITEH_TIEDB_2', 'TCOMM_1', 'TEBSM_INPF_1', 'TIDAB_3', 'CINTE_3', 'TCOMM_SMKSEDM_PVT_1', 'TSEDM_1', 'TNTEM_NTEA_2', 'TEBSM_INEL_1', 'TINTEH_TIDM_NTEB_31', 'TCOMM_TRN_1', 'TNTEMSEDM_2', 'TSEDM_DASC_2', 'TNTECOMM_NITEA_1', 'TNTEM_NTECEBSM_INEL_2', 'TINTEH_TIDB_2M_1', 'TEBSM_1', 'TEBSM_INEL_2PF_1', 'CITNTEM_2', 'TSEDM_PVT_2', 'TSEDM_DASEBSM_INSR_1', 'TNTEM_NTEA_1', 'TNTEM_NTEC_1', 'TCOMK_2IEDB_3']

 
Feedback News