Show version

Version created by Anders Sjögren 2018-10-09 08:55

Show < previous
Compare < previous

Examensarbet och tips från PA

Hitta exjobb

  1. Om ett företag inte vet vad ett examensarbete är så kanske denna broschyr hjälper att förklara? Se länk.
  2. Nästa steg är att enkelt visa vem du är och vad du är intresserad av samt att försöka lista ut vad företaget kan få hjälp med. Kanske en enkel broschyr om dig med kontaktinfo gör att de minns dig. Skissa vidare (för hand?) på det halvfärdiga underlaget och lämna till företaget. Se länk.
  3. Vilka är dina idéer för att få ett exjobb? Pröva dina idéer!
  4. Titta i vår lokala exjobbspool, se https://xjobb.it.kth.se/sv/
  5. Se även KTHs centrala exjobbspool, https://www.kth.se/student/framtid/karriar/exjobb
Feedback News