Individuell studieplanering

Om du inte har klarat av obligatoriska kurser ska du fylla i en individuell studieplanering.

Förbered ditt besök hos studievägledaren genom att själv gå igenom och försök göra ett förslag till studieplanering enligt anvisningarna nedan.

  • När du planerar vad du skall läsa inför ett nytt läsår ska du i första hand läsa obligatoriska och villkorligt valfria kurser.
  • Planera inte in mer än max 15 hp per period och inte mer än vad du realistiskt tror att du kommer att klara av.
  • Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven för de kurser du planerar in (dels specifika behörighetskrav för den enskilda kursen, dels att du får läsa kursen inom ditt program).

Lämna in studieplaneringen till din studievägledare.

Ladda ner blankett för individuell studieplanering

Individuell studieplanering (pdf)

Feedback News