Show version

Version created by Johan Montelius 2022-05-23 13:50

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Presentationer examensarbeten VT22

Onsdagen den 1:a juni i Sal-B

TidFörsvarareOpponentExaminator
kl 8 Nikita Heinonen opponent Montelius
titel på rapport
kl 9 Dana Ismail och Aslan Porsev Saga Harnesk och Matilda Quick Dubrova
titel på rapport
kl 10 Sébastien Malmberg och Francesco Giangiulio opponent Papadimitratos
titel på rapport
kl 11 Saga Harnesk och Matilda Quick Dana Ismail och Aslan Porsev Dubrova
titel på rapport
kl 13 Maria Halvarsson och Jinglan Qin opponent Maguire
titel på rapport
kl 14 namn opponent examinator
kl 15 namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent

Torsdagen den 2:a juni i Sal-B

kl 8-10
FörsvarareTitelOpponent
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 10-12
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 12-15
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 15-17
Leo Hjulström titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent

Fredagen den 3:a juni i Sal-B

kl 8-10
FörsvarareTitelOpponent
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 10-12
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 12-15
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
kl 15-17
namn titel opponent
namn titel opponent
namn titel opponent
Feedback News