Show version

Version created by Johan Montelius 2022-05-24 15:35

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Presentationer examensarbeten VT22

Onsdagen den 1:a juni i Sal-B

TidFörsvarareOpponentExaminator
kl 9 Dana Ismail och Aslan Porsev Saga Harnesk och Matilda Quick Dubrova
Attack Simulations and Threat Modeling of Volvo Cars’ Vehicle Infotainment System
kl 10 Sébastien Malmberg och Francesco Giangiulio Maria Halvarson och Jinglan Qin Papadimitratos
Security vulnerabilities in a Kubernetes cluster
kl 11 Saga Harnesk och Matilda Quick Dana Ismail och Aslan Porsev Dubrova
Making connected devices more secure
kl 13 Maria Halvarsson och Jinglan Qin Sebastién Malmberg och Francesco Giangiulio Maguire
Populating a Database to be used with an Indoor Positioning System
kl 14
kl 15
kl 16

Onsdagen den 1:a juni i Sal-C

TidFörsvarareOpponentExaminator
kl 8 Jonathan Berg Josefsson och David Strömqvist Simon Johannesson och Theodor Kudryk Montelius
Modifiering av datorspel
kl 9 Theodor Kudryk och Astrid Lindh David Strömqvist och Chee Hoe Oh Montelius
Machine learning models to detect Fake news
kl 10 Simon Johannesson och Victor Petttersson Jonathan Berg Josefsson och Ludvig Larsson Montelius
Security analysis of a modern smart camera
kl 13 Ludvig Larsson och Chee Hoe Oh Victor Pettersson och Astrid Lind Montelius
Implementation of healthcare web service and its integration to Outlook
kl 14
kl 15
kl 16

Torsdagen den 2:a juni i Sal-B

TidFörsvarareOpponentExaminator
kl 8 Nikita Heinonen Garo Malko och Jonathan Bergqvist Montelius
Filtrering av parkettfiler
kl 9 Garo Malko Nikita Heinonen Montelius
Repair services system application
kl 10 Hamza Heidar Mårten Björkman Montelius
Spåra antalet personer i en lokal i realtid
kl 11 Jonathan Bergqvist och Mårten Björkman Hamza Heidar Montelius
Creating a Software Application to Facilitate the Creation and Maintenance of Unit Tests
kl 13 Frida Johansson Hue Estelle och Ichtiar Iminov Sjödin
Automatiserad sårbarhetsskanning i en virtualiserad CentOS-miljö
kl 14 Andrea Lingmar Rook och Linnéa Vikberg Sarfaraz Jamshidi Montelius
Presentation av medicinsk information
kl 15 Sarfaraz Jamshidi och Ichtiar Iminov Vera Lindström och Linnéa Vikberg Montelius
Comparison and assessment of Continuous Integration and Continuous Delivery tools
kl 16 Vera Lindström och Estelle Hue Frida Johansson och Andrea Lingmar Rook Montelius
Automating personal settings in construction machines

Fredagen den 3:a juni i Sal-B

TidFörsvarareOpponentExaminator
kl 8 Daniel Forsling och Kim Lintu Marta Hansbo och Gleano Malke Montelius
Security analysis of network connected camera
kl 9 Marta Hansbo och Maya Jonson Daniel Forsling och Simon Bnyo Montelius
Payment solutions for web applications
kl 10 Simon Bnyo och Gleano Malke Kim Lintu och Maya Johansson Montelius
Laundry booking system
kl 11 Charlotta Bodén William Rågstad Montelius
Implementation of data visualisation support for colorblind users
kl 13 Leo Hjulström William Axbrink Håkansson
Autonomous agents in Industry 4.0
kl 14 William Rågstad Leo Hjulström Montelius
A JavaScript Backend For The Miking Compiler
kl 15 Daniel Westerlund Charlotta Bodén Montelius
Kommunikation mellan kroppsburna enheter
kl 16 William Axbrink Daniel Westerlund Montelius
Factors Behind Successful SaaS Integrations

Feedback News