Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektförslag och registreringsblankett

Innan du kan påbörja examensarbetet

Projektförslag TIDAB, CINTE:

Innan du kan påbörja ditt examensarbete behöver du skriva ett projektförslag. Fyll i projektförslaget utifrån den information som finns att tillgå. Om det finns oklarheter med examensarbetet, skriv det i projektförslaget. 

Mall för projektförslag TIDAB  (specifik mall för TIDAB, fyll i kapitel 1-2) (laddas ner från KTH Box)

Mall för projektförslag (Word)

Mall för projektförslag (pdf)

Blankett för ansökan om examensarbete TIEDB:

För att bli registrerad på examensarbetet behöver du fylla i blanketten "Ansökan om examensarbete".

När del 1 av blanketten är Ifylld, ska du skicka in den via e-post till din studievägledare. Studievägledaren granskar att du är behörig till examensarbetet. Vid uppfyllande av behörighetskravet signeras och stämplas blanketten av studievägledaren och skickas tillbaka till dig. Del 2 av blanketten ska därefter fyllas i av examinator. När del 2 är ifylld, skickas blanketten tillbaka till studievägledaren via e-post, som antar till examensarbetskursen. Registrering sker inom kort efter att antagning är gjord.

Observera att efter du registrerat dig på en examensarbetskurs, är det inte möjligt att byta kurskod i efterhand.

Blankett för ansökan om examensarbete (pdf)