Buss mellan KTH Campus och KTH Kista slutar gå efter fredag 26 maj 2017

Scania har tagit beslutet att inte längre erbjuda servicen med gratis bussar mellan KTH Kista och KTH Valhallavägen efter vårterminen 2017. Motiveringen är att bussen används av för få för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Scania har i alla år som bussen rullat gjort det utan ersättning, men nu är det inte längre hållbart. Den sista bussresan sker därmed den 26 maj i år. Vid frågor kontakta service@ict.kth.