Byte av obligatorisk kurs för TIDAB år 2 i period 2 hösten 2019!

Kursen ID1354 "Webbapplikationer" i läsperiod P2 hösten 2019 byts ut och ersätts av kursen DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp.

De båda kurserna är lika i syfte och en sammanslagning av kurserna har diskuterats en tid. Med anledning av olika orsaker och möjligheter, som hastigt dykt upp, så görs detta kursbyte redan i år.

Kursen DH2642 ges för masterprogram men fungerar även som grundkurs på grundnivå då den introducerar innehållet från grunden. Kursnumret kommer att ändras till hösten 2020 för att passa på grundnivå.
En fördel med DH2642 är att den kursen fokuserar på JavaScript som "tillämpningsspråk"/"programmeringsspråk" vilket idag är det mest använda språket för att skapa dynamiska "webbapplikationer".

Kursen följer så långt som möjligt det lagda schemat för ID1354, nu i P2, med undervisning vid KTH Kista. Det kan tänkas att laborationer genomförs på Valhallavägen om det går att få till ett bra schema med restid och utan schemakrockar.

Med gott hopp om att allt ska fungera bra.

mvh

Anders Sjögren, programansvarig för TIDAB