En önskan om enkätsvar från student på Göteborgs universitet (2-5 minuter)

Frivilligt! Men det är ju bra om vi hjälper varandra med olika undersökningar. Se info nedan. /Anders Sjögren

"Vi är två studenter som driver ett projekt vid namn Easy Education. Vi håller just nu på att bygga en digital plattform för studenter vid högre utbildning med syfte att göra kurslitteratur billigare, mer lättillgänglig samt skapa mer individanpassade inlärningsmetoder genom smarta digitala verktyg. Syftet med denna undersökning är att få en bättre bild av dagens studier på högskola och universitet. Enkäten innehåller 10 frågor och tar uppskattningsvis 2-5 minuter att svara på. Enkäten innehåller frågor kring dina studier, med fokus på ditt studiebeteende samt din inställning till att studera digitalt. Enkäten är helt anonym".

Länk:

https://sv.surveymonkey.com/r/Q3ZNH5X

Mvh,
Alexander Sager