Information om inriktningsval och kursval inför vårtermin 2016

Måndag 9 november kl 0900 i sal Ka-C.

Årskurs 2 och 3 skall välja valbara kurser inför vårterminen 2016 och för åk 2 är detta också ett inriktningsval mot antingen "Datornätverk" eller "Programutveckling". På detta pass informerar jag (programansvarig) om detta och svarar på frågor.
Tiden för detta pass är vald för att fungera för åk 2 i första hand.