Lära dig om "Molnet/Cloud"?

Mycket användning, drift och systemutveckling av datatekniska applikationer sker idag i det s k "Molnet". Detta är alltså ett stort arbetsområde för blivande dataingenjörer.

I kursen II1302 Projekt och projektmetoder, i slutet på årskurs 2, så är standarduppgiften att bygga en Webbapplikation med IoT-koppling i Molnet t ex med Microsoft Azure molnmiljö.

Microsofts Moln-miljö "Azure" är intressant att använda för studenter för Microsoft erbjuder bra möjligheter att prova på och lära om detta. Vill du som student prova på eller förbereda dig inför kursen II1302 så titta in på följande: (Google, IBM m fl har liknande "molnplattformar)

Titta närmare på Azure Resurser (länk)

Här är ytterligare några idéer för att komma igång:

·    Installera Visual Studio Code IDE på valfri plattform.

·    Skapa en webbapp med Python, Node.js, Java, .NET eller PHP.

·    Etablera en virtuell Linux- eller Windows-dator.

·    Skapa intelligenta algoritmer med Azure Cognitive Services.