Spara tid och var korrekt – Referenshantering för studenter

Tid: Ti 2016-10-04 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Sara Akramy - KTH Biblioteket OBS! Valhallavägen

Plats: Maxwell, KTH Biblioteket

Genom att använda referenshanteringsverktyg kan du skapa ditt eget bibliotek, samla dina referenser och använda dem i dina texter. Som KTH-student får du använda EndNote under din studietid.

  • Sök i databaser, webbsidor, bibliotekskatalog och importera resultatet enkel till ditt eget bibliotek.
  • Dela en intressant källa med din kursare.
  • Skapa referenslista och låt programmet sköta formatering av referenserna utifrån den referensstil du vill ha t ex Harvard, Vancouver mfl.